Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa dodávateľ riešenia parkovania v Skalici


Mesto Skalica vyhlásilo verejné obstarávanie zákazky SMART CITY SKALICA, na dodávateľa riešenia parkovania v centrálnej zóne, za takmer pol milióna eur bez DPH.

 

“Predmetom zákazky SMART CITY SKALICA je riešenie inteligentnej parkovacej politiky a kontrolingu obsadenosti parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne Mesta Skalica prostredníctvom senzorickej detekcie obsadenia parkovacieho miesta, t.j. parkovacích senzorov komunikujúcich prostredníctvom LPWAN nízkoenergetickej siete,” píše sa v opise zákazky, ktorý zverejnil vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Odhadovaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 475 698,13 eura bez DPH.

Dĺžka trvania zákazky je stanovená na obdobie 78 mesiacov od jej zadania. Obstarávanie sa týka projektu / programu financovaného z fondov Európskej únie. 

Lehota na predkladanie ponúk je do 30.11.2021 09:00 h. Ponuka musí platiť do: 31.05.2022. Otváranie ponúk bude 30.11.2021 o 09:30 h na Mestskom úrade v Skalici, Námestie slobody 145/10, 909 01 a uskutoční sa elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.

 

Viac v dokumentoch vo zverejnenom oznámení ÚVO. 

zdroj: www.uvo.gov.sk.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár