Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Holíč úspešný s projektmi zameranými na obnovu pomníkov


Mesto Holíč

V meste Holíč obnovia dva pomníky v rámci dvoch projektov, na ktoré získali podporu z výzvy, ktorú vyhlásil Úrad vlády, v celkovej výške 14.500 eur. NaZahori.sk o tom informoval hovorca mesta Holíč Jaroslav Čársky.

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil 17. februára 2020 výzvu, ktorej účelom bola podpora činností súvisiacich s obnovou verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa k II. svetovej vojne, ako aj náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných piestnych symbolov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v období rokov 1939 – 1945. „V rámci predmetnej výzvy mesto Holíč podalo v mesiaci marec 2020 žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020, ktorá zahŕňala dva projekty,“ uviedol Čársky.

Projekt s názvom „Obnova pomníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne“, ktorý je zameraný na obnovu Pomníka padlých, ktorého slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 25. júla 1939. Dominuje mu vysoký pylón a na jeho kamennej tabuli sa nachádza rozsiahly menoslov padlých vojakov z mesta v 1. svetovej vojne a bronzový reliéf raneného vojaka v náručí ženy. V roku 1946 bola pridaná na pomník nová tabuľka s menoslovom padlých vojakov v 2. svetovej vojne, ktorá pripomína aj obetu 36 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Holíča 11. apríla 1945. „V rámci projektu sa uskutočnia obnovovacie práce, nakoľko sú posunuté žulové diely, je narušené písmo, sú na ňom nečistoty vzniknuté vplyvom poveternostných podmienok  a mramorová nápisná doska si vyžaduje značnú obnovu,“ informoval hovorca mesta.

Projekt s názvom: „Obnova pomníka M. Nešpora“ je zameraný na obnovu pomníka Mirka Nešpora, ktorý bol antifašista a účastník Slovenského národného povstania. Narodil sa 28. septembra 1924 v Skalici a neskôr sa spolu s rodičmi presťahoval do Holíča. Bol popravený v pivničnej cele dňa 17. decembra 1944 a je pochovaný v Bratislave na cintoríne v Slávičom údolí. V meste Holíč mu bol odhalený pomník, ktorý sa  nachádza na rohu ulíc Kátovská a Moyzesova. „Na mramorovom podstavci v nadživotnej veľkosti je umiestnená bronzová socha M. Nešpora so vzadu zviazanými rukami. V súčasnosti si stav pomníka vyžaduje obnovu – konkrétne treba obnoviť prístupový chodník, podstavec a podstavcové boky, písmo,  a treba pomník aj očistiť od nečistôt,“ doplnil Čársky.

Projekty boli v októbri 2020 schválené a podpísané predsedom vlády SR. Mestu bola pridelená dotácia vo výške 2000 eur na realizáciu projektu obnovy pomníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne a 12.500 eur na realizáciu projektu zameraného na obnovu pomníka M. Nešpora. Projekty sa v súčasnosti realizujú.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár