Hvezdáreň v Sobotišti

Hvezdáreň, Sobotište Autor: Vlado Miček

Obec Sobotište, ktorá sa nachádza neďaleko Senice, sa môže pochváliť viacerými zaujímavosťami. Jednou z nich je aj vlastná hvezdáreň, ktorá je súčasťou areálu základnej školy.

Hvezdáreň je najstaršia pri základnej škole

Hvezdáreň je najstaršia hvezdáreň, ktorá vznikla pri základnej škole. V roku 1970 sa začala stavať v rámci akcie Z-et, čiže sme si ju stavali svojpomocne. O dva roky neskôr sa ju podarilo k 1. septembru aj odovzdať do užívania. Vtedajší riaditeľ školy Ladislav Košinár bol amatérsky astronóm, ktorý sa jej venoval v osobnom voľnom čase.

Pôvodne bola koncipovaná ako hvezdáreň školská s tým, že do budúcnosti vznikne hvezdáreň v niektorom z okresných miest. Keďže nevznikla žiadna, prevzala rolu okresnej hvezdárne. V súčasnosti o nej môžeme hovoriť aj ako o krajskej, keďže do Sobotišťa chodia exkurzie v rámci celého kraja.

Hvezdáreň je prístupná aj jednotlivcom a skupinám

Hvezdáreň je v bežnom období prístupná nielen členom krúžku, ale aj jednotlivým záujemcom a skupinám, ktoré prejavia záujem o návštevu. Návštevníci sa môžu objednať cez kontakty na webovej stránke www.hvezdaren-sobotiste.sk. Najmä v letnom období je táto možnosť hojne využívaná.

Astronomický krúžok

Astronomický krúžok v Sobotišti, ktorý pri hvezdárni funguje, má výborné meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odchovankyňa tohto krúžku Jana Švrčková získala zlatú medailu na astronomickej olympiáde v Číne.

Planétka Sobotište

Malá obec sa okrem planetária môže popýšiť aj ďalšou vzácnosťou. Po orbite lieta planéta s názvom Sobotište. Táto planétka obieha medzi Marsom a Jupiterom v hlavnom páse. Jej označenie je 26401 Sobotište. Objavil ju v observatóriu v Ondřejove pri Prahe slovenský astronóm Peter Kušnirák. Vzhľadom na aktívnu prácu sobotištských astronómov pri popularizácii astronómie ju venoval obci v roku 2001 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Vo hvezdárni myslia aj na ďalší rozvoj. Pripravuje sa cezhraničná spolupráca s hvezdárňou vo Veselí nad Moravou a v rámci projektu plánujú rozšíriť vybavenie teleskopom, ktorý bude mať lepšie parametre a kvalitnejšiu montáž. Existuje už aj plán rozvoja budovy, kde sa pripravuje prístavba, ktorá umožní väčší počet návštevníkov.