Klientky z podporovaného bývania v Senici sa pripravujú na svoje prvé Vianoce

Senica podporne bývanie

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 22.júla 2021 slávnostne otvoril svoje prvé zariadenie podporovaného bývania, ktoré je v meste Senica.

Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka vo vile neďaleko centra mesta Senica. Zastrešuje ju Centrum sociálnych služieb Rohov.

TTSK Rohov otvorenie zariadenia v Senici zdroj: NaZahori.sk
TTSK Rohov otvorenie zariadenia v Senici zdroj: NaZahori.sk

Zavedenie služby podporovaného bývania je z hľadiska dodržiavania ľudských práv a slobôd zdravotne znevýhodnených ľudí veľkým krokom vpred. V širšom kontexte ide o jeden z príkladov postupnej deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb.

V zariadení sú vytvorené podmienky na samostatný život prijímateliek sociálnych služieb. Určujú si  program dňa a s adekvátnou podporou si zabezpečujú stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti.

Senica podporne bývanie zdroj: Centrum sociálnych služieb Rohov

„Naše dievčatá v Zariadení podporovaného bývania sa pripravujú na svoje úplne prvé Vianoce v Senici , priatelia. Sú skvelé!,“ informuje o aktuálnom dianí v zariadení v Senici Centrum sociálnych služieb Rohov.

„Našim cieľom je, aby sa klientky zaradili do bežného života a aby sa z prijímateľov sociálnej služby stali tí,  ktorí dostanú možnosť to spoločnosti vrátiť. Zariadenie považujem za prechodnú stanica z inštitucionálného bývania až po samostatný život. Výhľadovo uvažujeme o rozšírení tejto služby aj do iných častí Trnavského kraja.“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Senica podporne bývanie zdroj: Centrum sociálnych služieb Rohov


Pridaj komentár