Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba, Jakubov Autor: Vlado Miček

Jakubov je záhorácka obec v okrese Malacky, ktorá počíta viac ako 1600 obyvateľov. Jej najvýraznejšou dominantou je nepochybne Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba.

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba pochádza zo 17. storočia

Prvotná stavba pochádza až z prvej polovice 17. storočia, keď historické pramene udávajú, že kostol bol postavený v rozpätí štyroch rokov od roku 1641 po rok 1644. História Jakubova siaha až do 15. storočia a je viac ako pravdepodobné, že už v tomto čase tu stál kostol zasvätený svätému Jakubovi.

Napovedá tomu starší názov obce Jacabfalva z roku 1460. V roku 1553 sa spomína ako Villa sancti Jacobi – teda dedina sv. Jakuba, čo znamená, že v obci už vtedy stál kostol, zasvätený tomuto svätému.

Pôvodne bol renesančnou stavbou

Pôvodne bol Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba renesančnou stavbou, ale jednoloďová stavba bola v baroku rozšírená o nové presbytérium. Táto prestavba sa udiala pred rokom 1769. Sakrálny objekt bol v roku 1903 prestavaný, doplnený vežou a južnou prístavbou. Fasády sú hladké, členené lomenými oknami zo začiatku 20. storočia a dekoratívnymi opornými piliermi. Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1903. Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia. Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny

Z ľavej strany kostola bol postavený a v roku 1935 vysvätený pamätník obetiam 1. svetovej vojny. Súsošie má názov Prečo práve ja. Celkovo bolo z Jakubova 36 obetí prvej svetovej vojny a z pôvodných 26 fotografií bojovníkov na pamätníku sa do dnešného dňa nezachovala ani jedna. Pamätník je doplnený o mená piatich obetí z druhej svetovej vojny.