Malacky vybudujú komunitné centrum v objekte CVČ


Mesto Malacky vybuduje komunitné centrum v objekte Centra voľného času (CVČ).

Mesto Malacky ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu stavebných prác projektu Prístavba a obnova objektu CVČ – Vybudovanie komunitného centra v objekte CVČ.

Informuje o tom vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ide o celkovú rekonštrukcii objektu toho času využívaného CKČ a jej rozšírenie o Komunitné centrum. Rekonštrukcia budovy je v jednom stavebnom objekte – pavilóne č. 3 a v spojovacej chodbe. V spojovacej chodbe budú práce spočívať v dokončení povrchov a otvorov do pavilónu č. 5, výmenou dvoch okenných výplní, ktoré sa nahradia únikovými dvermi a osadením hydrantov s hadicovým navijakom a príslušenstvo.

Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie požiarnej nádrže so spevnenou plochou k nádrži.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 295.118,20 eura bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je do 2. septembra 2021.

Pôjde o multifunkčnú stavbu, ktorá vznikne na mieste jedného z pavilónov. Okrem iného ju bude tvoriť viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie (arteterapia, muzikoterapia, psychoterapia). Komunitné centrum bude bezbariérové a vybavené vnútorným výťahom. 

Vzniknú tak priestory pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. Snahou je zabezpečiť ich rozvoj po sociálnej stránke a začleniť ich do ostatných skupín obyvateľstva formou spoločne stráveného voľného času. 

Projekt bude plynulým pokračovaním činnosti už existujúceho klubu zdravotne znevýhodnených a nadviaže na doterajšiu spoluprácu s Centrom voľného času v Malackách, s Detským domovom Macejko, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Reedukačným centrom vo Veľkých Levároch a Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku. Viac tu: https://www.nazahori.sk/malacky/item/3487-do-malaciek-mieria-dalsie-eurofondy-vo-vyske-800-tisic

Prístavba a obnova objektu CVČ – Vybudovanie komunitného centra v objekte CVČ

Mesto Malacky

zdroj:  ÚVO www.uvo.gov.sk a Mesto Malacky www.malacky.sk

 

 


Pridaj komentár