Malacky vyhlásili architektonickú súťaž na kultúrny dom


Mesto Malacky vyhlásilo súťaž na dodanie projektovej dokumentácie ku kultúrnemu domu. A to pre povoľovací proces až do stupňa realizácie stavby. 

Informuje o tom na sociálnej sieti primátor Malaciek Juraj Říha.

Architekti musia presvedčiť porotu nielen s návrhom samotného objektu kultúrneho domu, ale aj riešením revitalizácie celého verejného priestoru na Zámockej ulici okolo hotela, synagógy a obchodného domu.

foto: zdroj FB JŘ

Mesto chce, aby kultúrny dom na Zámockej ulici žil celodenne  

Súčasťou objektu majú byť mimo iného aj dve kultúrne sály so zázemím, nová knižnica a výstavný vestibul Mestského centra kultúry, výučbové priestory pre Základnú umeleckú školu či priestory klubovní seniorských organizácií. 

“Mesto je pripravené kompletne vybúrať starú budovu úradu, ale architekti môžu porotu presvedčiť aj o jej rekonštrukcii. Svoje návrhy musia predložiť v rámci prvého kola do polovice októbra. Víťazný návrh by mal byť predstavený v januári 2022. Myslím si, že to bude krásna súťaž na ešte krajšiu stavbu, teším sa na výsledky,” doplnil J. Říha

Architektonická súťaž na kultúrny dom v Malackách 

Multifunkčná sála, výtvarný ateliér i knižnica – nielen toto, ale oveľa viac by mal prichýliť budúci kultúrny dom v Malackách. Mesto už oficiálne vyhlásilo architektonickú súťaž. Kultúrny dom bude stáť v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského –  na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely.

V súťažných podmienkach sa uvádza: „Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie.“

Súťaž je dvojkolová.  V prvom kole budú uchádzači predstavovať urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru, vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. V druhom kole sa budú predkladať podrobné architektonické riešenia. Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejnej prezentácie. 

Návrh kultúrneho domu musí obsahovať spoločenskú multifunkčnú sálu s 350 miestami na sedenie (zasadnutie mestského zastupiteľstva, plesy, koncerty) a priestory pre Základnú umeleckú školu (javisko, ateliér) či Mestské kultúrne centrum (knižnica) a klubovne pre seniorské organizácie. Návrhy by mali zahrnovať aj vodozádržné opatrenia a odporúča sa podzemné parkovisko pre 70 áut.

Nevyhnutnosťou sú samozrejme šatne, sklady, kancelárie, kuchyňa a toalety. „Mesto je pripravené kompletne vybúrať starú budovu úradu, ale architekti môžu porotu presvedčiť aj o jej rekonštrukcii. Myslím si, že to bude krásna súťaž na ešte krajšiu stavbu. Teším sa na výsledky,“ uviedol primátor Juraj Říha.

Novým prvkom v súťažnej dokumentácii je predstavenie členov poroty. Sú nimi architekti Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý ml., architekt Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky. 

Návrhy v rámci 1. kola sa môžu predkladať do 14. októbra. Spomedzi účastníkov porota vyberie tri najlepšie súťažné návrhy, ktoré postúpia do 2. kola. Víťazný návrh by mal byť predstavený verejnosti v januári budúceho roka.

Zadanie súťaže a súťažné podmienky:

https://www.obstarame.sk/malacky

https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-kulturny-dom-malacky.html

https://www.komarch.sk/vyhlasenie-sutaze-18-2021-kulturny-dom-malacky/ 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský


Pridaj komentár