Mesto Skalica vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku


Mesto Skalica vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž  (OVS) na prevod vlastníctva majetku. Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 223.000 eur.

Informuje o tom mesto Skalica 14.7.2021 na svojej web stránke www.skalica.sk

Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach technických, organizačných a obhliadky na Ing. Emila Vajlu, vedúceho majetkového oddelenia Mesta Skalica, e-mail: vajla.emil@mesto.skalica.sk , tel. č. 034/6903 307, 0907 294 887. 

Obhliadka sa uskutoční po vzájomnej dohode. Zároveň bude účastníkom poskytnutý návrh kúpnej zmluvy. Termín predkladania súťažných návrhov je do 5.8.2021.

 

zdroj: Mesto Skalica / www.skalica.sk 


Pridaj komentár