Mlyny v Holíči a Skalici sa zapoja do Dňa otvorených mlynov v Českej republike

Veterný mlyn, Holíč Autor: Vladimír Miček

Dňa 11. mája 2024 sa po prvýkrát uskutoční v Českej republike Deň otvorených mlynov. Táto jedinečná akcia si kladie za cieľ priblížiť verejnosti fascinujúci svet mlynov a ich bohatú históriu. K českým mlynom sa pripoja aj dva mlyny zo Záhoria – jediný veterný mlyn na Slovensku, nachádzajúci sa v Holíči a Mlyn bratov Pilárikových v Skalici.

Spoznajte čaro mlynov počas Dňa otvorených dverí

Deň otvorených mlynov je podujatie inšpirované podobnými akciami v Európe i vo svete. „Cieľom akcie je zviditeľniť mlyny ako jeden z najvýznamnejších vynálezov ľudstva a sprístupniť verejnosti aj bežne neprístupné stavby s bohatou históriou. Návštevníci sa môžu tešiť na prehliadky mlynov, ukážky ich fungovania a dozvedia sa množstvo zaujímavých informácií o ich minulosti a význame,“ vyjadril sa za organizátorov podujatia Jan Doubek z Technického múzea v Brne.

Holíčsky mlyn prešiel rekonštrukciou

Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť aj do priestorov holíčskeho mlyna a dozvedieť sa mnoho zaujímavého o jeho fungovaní a význame v minulosti. Mlyn v Holíči prešiel v nedávnom období kompletnou rekonštrukciou, vďaka čomu je opäť prístupný pre všetkých záujemcov. Brány mlyna budú otvorené od 10:00 do 18:00 h a vstup je voľný.

Sme nadšení, že sa môžeme zapojiť do tejto skvelej akcie,” uviedol primátor mesta Holíč a predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice Zdenko Čambal. “Veríme, že návštevníci ocenia možnosť spoznať zblízka tento významný technický vynález a dozvedia sa viac o jeho úlohe v živote našich predkov.

Svoje brány otvorí aj skalický Mlyn bratov Pilárikových

Mlyn bratov Pilárikových môžete zdarma navštíviť dňa 11. mája 2024 v čase od 14:00 do 16:00 h. V mlyne sa bude nachádzať sprievodca, ktorý poskytne výklad o histórii a prevedie návštevníkov po danej pamiatke.

Pôvodne vodný mlyn v 20-tych rokoch kúpili bratia Pilárikovci. Starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon. Mlyn potom desaťročia slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, kedy bol definitívne zatvorený. V mlyne sa mlela pšenica a raž, okrem toho tiež jačmeň, detská krupica a krúpy. V súčasnosti je zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Mlyn sa stal významnou technickou pamiatkou so zachovaným funkčným zariadením,“ predstavila mlyn Renáta Medňanská z Turistickej informačnej kancelárie Skalica.

Mlyn bratov Pilárikových, Skalica Autor: Vladimír Miček
Mlyn bratov Pilárikových, Skalica Autor: Vladimír Miček

Regióny Záhoria a Kopaníc je pre českých návštevníkov atraktívny

Regióny Záhoria a Kopaníc, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti českých hraníc, sú pre návštevníkov z Česka mimoriadne atraktívne a ľahko dostupné. Vďaka výhodnej geografickej polohe a krátkej vzdialenosti môžu českí turisti pohodlne spoznávať tieto malebné oblasti Slovenska a objavovať ich prírodné a kultúrne bohatstvo.

Som veľmi potešený, že sa členovia našej organizácie aktívne zapojili do tejto významnej akcie, ktorá je v súlade s našou koncepciou a cieľmi. Českí turisti predstavujú takmer 50% zahraničných návštevníkov Slovenska. A preto je nesmierne dôležité realizovať spoločné projekty, ktoré priblížia naše turistické destinácie českým občanom a zvýšia ich povedomie o krásach Záhoria a Kopaníc,“ doplnil výkonný riaditeľ OOCR Záhorie a Kopanice Martin Lidaj.

Som presvedčený, že táto spoločná akcia prinesie nielen zvýšený záujem českých turistov o naše regióny, ale aj prehĺbi vzájomnú spoluprácu. Teším sa na ďalšie podobné iniciatívy, ktoré budú prospešné pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a prispejú k upevneniu väzieb s našimi českými susedmi,“ povedal Čambal.

Ak vás láka spoznať čaro mlynov a stráviť deň plný zaujímavých zážitkov, neváhajte. Navštívte niektorí z mlynov. Ak máte záujem navštíviť aj mlyny na druhej strane rieky Moravy, viac informácii nájdete na http://www.povetrnik.cz/ a https://www.vodnimlyny.cz.


Pridaj komentár