Myjava už využíva inštitút objektívnej zodpovednosti mestskou políciou


Od 15. januára 2022 začala využívať inštitút objektívnej zodpovednosti prostredníctvom mestskej polície aj myjavská samospráva. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.

 Umožňuje jej to zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že mestská polícia môže pokutovať držiteľa motorového vozidla za porušenie jeho povinnosti na základe dôkazu zaznamenaného technickými prostriedkami, ktoré používa obec alebo obecná polícia a túto pokutu doručí držiteľovi vozidla poštou.

Výška pokuty, ktorá môže byť takto udelená, má dve sadzby

  • 198,- € – Ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím.
  • 78,- € – Ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedená v predošlom bode (porušenie zákazu zastavenia a státia).

Zároveň platí, že ak držiteľ motorového vozidla, ktorý sa porušenia povinnosti dopustil, uhradí v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Takéto pokuty sú príjmom samosprávy. Naďalej však môže mestská polícia riešiť priestupky aj založením blokovacieho zariadenia.

Mestská polícia Myjava upozorňuje občanov, že jej prioritou vo využívaní inštitútu objektívnej zodpovednosti nebude za každú cenu vyhľadávať nevhodne parkujúce vozidlá, sankcionovať a udeľovať čo najviac pokút, ale v prvom rade sa chce sústrediť na riešenie možností parkovania vychádzajúcich z jej poznatkov v teréne a chce predovšetkým naučiť vodičov správne parkovať. Aby porušení zákona, za ktoré môže držiteľ vozidla dostať pokutu, bolo u nás čo najmenej.

zdroj: Mesto Myjava / www.myjava.sk


Pridaj komentár