Na Záhorí sa objavila vtáčia chrípka, prijímajú sa opatrenia


Chovatelia musia zabezpečiť chovy a nahlásiť počty. Informuje o tom mesto Malacky na svojej oficiálnej web stránke. 

Na Záhorí bol potvrdený výskyt vtáčej chrípky. Vysokopatogénny vírus H5N1 sa našiel v uhynutej labuti na vodnej ploche štrkoviska rekreačnej oblasti Rudava – Malé Leváre. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Senec preto vyzýva chovateľov, aby dodržiavali stanovené opatrenia. 

Chovateľov hydiny, holubov a iného vtáctva v Malackách prosíme, aby nahlásili počty na mail jana.jezkova@malacky.sk alebo na telefónne číslo 034 79 66 181. 

Ak chovatelia spozorujú akékoľvek príznaky vtáčej chrípky (pokles príjmu krmiva alebo vody, pokles produkcie vajec, úmrtnosť), je potrebné informovať RVPS Senec na číslach 02/4592 6212, 0911 900 380 alebo 0902 900 377. 

Ďalšie povinnosti chovateľov

  • zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť (dezinfekcia, zamedzenie kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi),
  • voda používaná na napájanie nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd, ktoré sú prístupné voľne žijúcemu vtáctvu, 
  • zákaz premiestňovať vtáctvo chované v zajatí a ich produkty z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Senec, 
  • zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec nariadila povinnosti aj samosprávam a poľovníckym združeniam.

Zdroj: Mesto Malacky http://www.malacky.sk


Pridaj komentár