Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Obmedzenie vstupu do Poľovného revíru Skalica les


Predmetné odporúčanie Okresného úradu Senica – pozemkový a lesný odbor sa vydáva pre účely, aby Mesto Skalica v uvedenom čase obmedzilo vstup do uvedených častí Poľovného revíru Skalica les. 

“Odporúčanie – obmedzenie a zákaz vstupu do časti poľovného revíru Skalica les v dňoch od 20.09.2021 do 20.11.2021, z dôvodu prebiehajúcej danielej ruje,” píše sa na web stránke mesta Skalica.

Týka sa to územia – porastov 313 až po 325 nazvané pod miestnymi názvami Šumár, Fráterka a v porastoch 276 až po 290 nazývané pod miestnymi názvami Lopata, Blavy, Kríž, Čupy.

Toto odporúčanie je predovšetkým z dôvodu bezpečnosti, pretože čas prebiehajúcej danielej ruje je zároveň obdobím odlovu zveri a prípadný pohyb osôb v spomínaných miestach mimoriadne zvyšuje riziko poranenia strelnou zbraňou.

zdroj: Mesto Skalica www.skalica.sk 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár