Otvorenie novej cykloturistickej trasy Pernek – Kuchyňa

Obec Pernek NaZáhorí

Verejné stretnutie ,,Otvorenie jarnej turistickej sezóny v Perneku, otvorenie novej cykloturistickej trasy Pernek – Kuchyňa”. Na podujatie 25. mája 2024, pozývajú organizátori podujatia OZ Pernecké ONÉ.

Stretnutie bude v sobotu v Starom lome obec Pernek. O 8:30 hodine komentovaný prechod po časti trasy náučného chodníka okolím Perneka v dĺžke cca 7 km so sprievodcami Tomáš Haviar, Juraj Šesták, Martin Mráz, ktorí porozprávajú o úzkorozchodných železniciach, mineráloch, horninách, fauna a flóra v Malých Karpatoch.

Otvorenie novej cyklotrasy

Príchod ,,Starý Lom obec Pernek nad cintorínom” 11:00 hod. oficiálne otvorenie a zahájenie verejného stretnutia, otvorenie novej cyklotrasy Pernek – Kuchyňa.

Tento rok sa môžete tešiť:

✅Vojenské lesy Malacky š.p., lesná pedagogika,
✅UK Komenského, prírodovedecká fakulta zastúpenie paleontológia,
✅Spolok Permon Marianka spracovanie bridlice,
✅Štátna ochrana prírody enviroaktivity pre deti a dospelých,
✅Juraj Šesták, člen mineralogického klubu Bratislava, redaktor občasníka Malé Karpaty, vykopávanie minerálov a hornín, aktivita pre deti
✅ Geopark Malé Karpaty a iné

Zoberte aj deti, aktivity sú určené aj pre nich, naučia sa nové a zaujímavé poznatky, každý detský účastník dostane od organizátorov odznak a malé sladké prekvapenie.

zdroj: Pernecké ONÉ OZ


Pridaj komentár