Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Mesto Šaštín-Stráže plánuje nové športoviská

1 januára, 1970 @ 0:00

Gazárka a mesto Šaštín-Stráže Autor: Vladimír Miček

Mesto Šaštín Stráže podalo projekt s názvom „Projekt športovísk mesta Šaštín – Stráže“ v miestach stavieb v rekreačnej oblasti Gazárka a v areáli Základnej školy Šaštín – Stráže. Informoval o tom primátor mesta Radovan Prstek.
V areáli Gazárka sa navrhuje na mieste súčasného tenisového kurtu vybudovať multifunkčné ihrisko. „Toto ihrisko bude doplnené workoutovým ihriskom a trojicou detských ihrísk – detské ihrisko, lezecké steny a veľká hracia veža. Tieto ihriská budú prioritne slúžiť pre športové aktivity mesta a hranie detí,“ uviedol Prstek.

Dopadová plocha multifunkčného ihriska bude riešená ako umelý trávnik. Pod workout  ihriskom a hracou vežou bude riešená liata podlaha EPDM podlaha. Pod lezeckými stenami bude ako dopadová plocha  uložený riečny štrk. Detské ihrisko s prvkami s kritickou  výškou pádu do 1m budú mať ako dopadovú plochu riešený trávnik.

Šaštín-Stráže - projekt športoviská Zdroj: Mesto Šaštín-Stráže
Mesto Šaštín-Stráže plánuje športoviská na Gazárke a základnej škole Zdroj: Mesto Šaštín-Stráže

Ihriská budú voľne dostupné a doplnené novými lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadovými nádobami a defibrilačnou stanicou prvej pomoci. Areál doplní šachový stôl. Výstavbou týchto ihrísk sa zlepší športová vybavenosť danej lokality,“ informoval primátor.

V areáli ZŠ sa navrhuje na súčasnej trávnatej ploche vybudovať detské ihrisko. „Detské ihrisko výrazne zvýši športovú vybavenosť  tohto školského areálu. Veríme, že sa podarí mestu uspieť a že sa zlepší situácia vo vybavenosti športovísk v našom meste, aby sa otvoril priestor pre zaujímavé trávenie voľného času detí a mládeže,“ doplnil Prstek.

Podrobnosti

Dátum:
1 januára, 1970
Čas:
0:00