Potraviny a drogéria pre ubytovaných v mestskej nocľahárni v Senici


Pracovníčky Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica včera 20.1.2022 zaniesli „nájomníkom“ mestskej nocľahárne trvanlivé potraviny, hygienické a drogériové potreby, ale aj časopisy s krížovkami. NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Pri návšteve v mestskom zariadení, ktoré je v súčasnosti plne obsadené (obýva ho sedem mužov vo veku 53 až 63 rokov), sa v rámci rozhovoru pracovníčky sociálneho oddelenia zaujímali o aktuálnu situáciu jednotlivých nocľažníkov, poskytli im poradenstvo alebo konkrétne odporúčania. S niektorými sa dohodli na návšteve ich kancelárie v budove mestského úradu, v snahe pomôcť im minimálne administratívne vyriešiť rôzne životné peripetie a problémy. Je dôležité poznamenať, že pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Senica pracujú s ľuďmi bez domova priebežne.

Pracovníčky MsÚ v nocľahárni v Senici zdroj: Mesto Senica

Zvyčajný režim fungovania mestskej nocľahárne je nastavený tak, že v nej môžu ľudia bez strechy nad hlavou prebývať od 19.00 hodiny podvečer do 7.00 hodiny rannej. Už druhým rokom je z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 uvádzaný režim miernejší a umožňuje celodenný pobyt, aby sa zabránilo nadmernému stretávaniu ľudí bez prístrešia v uliciach a tiež aby sa pre nich vytvorili dôstojnejšie podmienky pre život počas lockdownov a rôznych obmedzení, doplnila Moravcová.

Nocľaháreň mesta Senica sa nachádza v bytovke na Hurbanovej ulici. Za poskytované služby v podobe prenocovania, základnej hygieny a možnosti získania ošatenia, zaplatia nocľažníci 30 centov za noc (občania Senice s príjmom pod hranicou životného minima) alebo jedno euro za noc občania s trvalým pobytom mimo mesta Senica, prípadne tí, ktorí majú príjem najmenej vo výške životného minima.

Mesto Senica prevádzkuje okrem nocľahárne s kapacitou sedem postelí aj charakterovo podobné zariadenie s pobytovým typom sociálnej služby – tzv. útulok alebo mestský útulok, v ktorom prostredníctvom organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o., ktorej je zriaďovateľom, poskytuje takisto možnosť ubytovania, ale dlhodobejšieho charakteru celkom pre osem klientov. Senický útulok momentálne nie je kapacitne plne obsadený,” uzavrela hovorkyňa mesta.


Pridaj komentár