Prestupné bývanie a komunitné centrum v Myjave za viac ako milión eur


zdroj foto: NaZahori.sk

Mesto zverejnilo informáciu o výsledku verejného obstarávania na realizáciu projektu Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava.

Vyplýva to z oznámenia vo vestníku na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Obstarávanie sa týka projektu a programu financovaného z fondov Európskej únie.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov na ul. Trokanova za účelom zlepšenia podmienok bývania občanov vrátane marginalizovanej rómskej komunity (MRK), vytvorenie spoločného vstupu do budov v rámci stavebných úprav komunitného centra, rozšírenie priestorov komunitného centra výber zhotoviteľa pre vybudovanie diela Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava. 

Hlavné miesto dodania alebo plnenia je Myjava, Trokanova ul., súpisné čísla 232,234,236 na pozemkoch p.č. 1616, 1617,1618/2, k.ú. Myjava. 

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.115.848,98 eura bez DPH. Najnižšia celková hodnota zákazky z doručených troch ponúk bola víťaznej firmy Unistav Teplička, s. r. o. v sume 1.064.681,56 eura bez DPH. 

Zmluva bola s víťazom verejného obstarávania podpísaná 19.10.2021. https://myjava.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#myjava/organizacia/myjava/2021/ZML/7162768451 a https://myjava.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#myjava/organizacia/myjava/2021/ZML/7162768454 

Viac v dokumentoch na ÚVO / www.uvo.gov.sk a Mesto Myjava www.myjava.sk 


Pridaj komentár