Šaštín-Stráže: Obnova domu kultúry za takmer 900-tisíc eur

Vizualizácia - Kultúrny dom, Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín-Stráže podalo projektový zámer na rekonštrukciu kultúrneho domu (KD) v celkovej sume 871 499 eura. V priloženej vizualizácií môžete vidieť KD Šaštín v jeho budúcej podobe.  Informoval o tom primátor mesta Radovan Prstek.

Rozsah prác projektu KD Šaštín

Rozsah prác projektu zahŕňa hlavné aktivity: vypracovanie energetického auditu na predmet projektu, vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému (fotovoltika, tepelné čerpadlá), rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia, zavádzanie energetického manažmentu, realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia, realizácia debarierizačných opatrení, sociálnych zariadení, rozšírenie kapacít kuchyne.

Zámer KD Saštín vizualizácia mesto Šaštín -Stráže

“Mojou snahou a verím, že aj snahou poslaneckého zboru bude do konca volebného obdobia vytvoriť mesto, na ktoré budú všetky generácie hrdé,” dopĺňa primátor mesta Šaštín-Stráže.

Zámer KD Saštín vizualizácia mesto Šaštín -Stráže


Pridaj komentár