SK8: Kraje žiadajú vyššiu alokáciu z eurofondov, chcú ich efektívne rozdeľovať cez rady partnerstvaŽupanka a župani rokovali v stredu 24. novembra 2021 v Bratislave o aktuálnych témach, vrátane rozdelenie nových eurofondov.

Opakovane skritizovali návrh výšky alokácie, o ktorej by sa malo rozhodovať v regiónoch, aj prostredníctvom rád partnerstva. „Od vlády požadujeme jej navýšenie z necelej 1,5 mld. eur na minimálne 3 mld. eur. „SK 8 preto bude presadzovať zefektívnenie rozhodovania o využití nových eurofondov prostredníctvom rád partnerstva,“ informoval Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan.

Kraje sú pripravené implementovať oveľa viac zdrojov

Kraje sú pripravené implementovať oveľa viac zdrojov, ako im v predbežnom návrhu alokovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Za týmto účelom vzniklo osem rád partnerstva, ktoré združujú sociálno-ekonomických partnerov s najlepším prehľadom o potrebách regiónov.

Z európskych zdrojov chcú kraje spolufinancovať aj plánovanie a budovanie siete cyklodopravných trás. SK 8 však poukazuje na zložitosť administratívneho procesu na získanie súhlasu s využitím pozemkov vo vlastníctve štátu a prevažne v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku patriaceho pod Ministerstvo životného prostredia SR. Ide napríklad o Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechádza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne kraje je dôležité zjednodušenie procesu prenájmu týchto pozemkov za primeraných podmienok, nakoľko musia dokladovať majetkovo-právny vzťah k nich v žiadosti o spolufinancovanie projektov z európskych zdrojov.

Finančná injekcia z Fondu obnovy a odolnosti

Predseda SK 8 a trnavský župan doplnil, že kľúčové pre rozvoj regiónov v najbližších rokoch bude čerpanie európskych zdrojov. Popri nových eurofondoch pôjde aj o mimoriadnu finančnú injekciu z Fondu obnovy a odolnosti. „Samosprávne kraje chcú aktívne participovať na realizácii jednotlivých reforiem a investícií v regiónoch. Sme totiž presvedčení, že ich úspešná implementácia a prospešný vplyv na kvalitu života obyvateľov závisia od spolupráce sociálno-ekonomických partnerov na regionálnej úrovni,“ skonštatoval.

Hosťom na rokovaní SK 8 bol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco, ktorý predstavil mechanizmus podpory obnovy rodinných domov z Fondu obnovy a odolnosti. Združenie sa s agentúrou dohodlo aj na konkrétnych príkladoch budúcej spolupráce.


Pridaj komentár