Svetový deň sťahovavého vtáctva upriamuje pozornosť na význam hmyzu

Ilustračné foto - Svetový deň sťahovavého vtáctva Zdroj: Pixabay

11. mája si svet pripomína Svetový deň sťahovavého vtáctva. Tento deň je príležitosťou uvedomiť si unikátne prírodné divadlo, ktoré sa odohráva každý rok, keď vtáky rozprestrú krídla a vydajú sa na dlhú púť k svojim hniezdiskám. Medzinárodné organizácie využívajú tento deň na zvýšenie povedomia o ochrane sťahovavých vtákov a ich biotopov.

Kampaň v roku 2024 vyzýva k ochrane hmyzu pre zachovanie ekosystémov

Kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva v roku 2024 sa zameriava na význam hmyzu pre sťahovavé vtáky. Hmyz je základným zdrojom potravy pre vtáky počas ich dlhých ciest a je prítomný takmer vo všetkých svetových ekosystémoch. Vtáky zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu pri opeľovaní a kontrole škodcov. Nedostatok hmyzu narúša tieto funkcie ekosystému a môže viesť k premnoženiu určitého hmyzu bez prirodzených predátorov. To môže poškodiť zdravie rastlín a poľnohospodárstvo.

Potreba proaktívnych ochranných opatrení

Kampaň zdôrazňuje potrebu proaktívnych ochranných opatrení, ako je zníženie používania pesticídov a hnojív a prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Ďalšie opatrenia zahŕňajú udržiavanie a spájanie oblastí prirodzenej vegetácie, ktoré poskytujú potravu a úkryt pre vtáky a iné druhy v poľnohospodárskej krajine.

Pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva sú ľudia na celom svete pozvaní, aby sa zapojili do podujatí a prijali jednoduché, ale účinné stratégie na ochranu hmyzu a vtákov. Viac informácií o tomto dni, podujatiach a možnostiach zapojenia sa nájdete na stránke www.worldmigratorybirdday.org.


Pridaj komentár