Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

T. Bucha: Ozábalová verejne sľubovala návštevu vinohradu, sľub nedodržala


K téme novovysadených vinohradov v Skalici, ktoré má pod palcom mestská organizácia Správa mestského majetku (SMM) s.r.o., a ku komunikácii s jednou z konateliek spoločnosti SMM a zároveň poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Skalici Annou Ozábalovou sa vyjadril Tomáš Bucha, administrátor Facebook skupiny ENOM PRO NAS.

Prečo ste začali riešiť nové mestské vinohrady v Skalici?

„Na sociálnej sieti v FB skupine ENOM PRO NAS, ktorá je pod drobnohľadom vedenia mesta Skalica, občianka mesta zverejnila 12.októbra 2021 fotografie stavu nového mestského vinohradu. Tieto fotografie od p. Jahelkovej ukazovali na prvý pohľad neutešený až zanedbaný stav tohto mestského velediela. Pod príspevkom sa rozvinula celkom vášnivá debata,“ povedal na úvod Tomáš Bucha.

Viac TU: https://www.facebook.com/groups/enompronas/permalink/592691148612302/

Viete to z vašej pozície odborne posúdiť?

„Aby som rozvíril pochybnosti požiadal som o vyjadrenie k fotografiám vinohradu svojho kamaráta Ing. Pavla Snopka zo Skalice, ktorý je vyštudovaný odborník (SPU NITRA) a v súčasnosti pracuje v jednom veľkom vinárstve vo Velkých Bíloviciach. Jeho vyjadrenie bolo profesionálne a nehanlivé. Skonštatoval, že ak boli urobené všetky potrebné úkony, ktoré aj presne vymenoval, výsledok bude najlepšie vidieť na jar, resp. v lete 2022. A ak by sa mal vyjadriť hneď, musel by stav vinohradu a sadeníc vidieť na vlastné oči a zblízka,“

Čo nasledovalo?

„Na nasledovnom online zasadnutí Mestského zastupiteľstva Skalica, ktoré sa konalo asi 2 dni po tomto príspevku na FB si poslankyňa a jedna z dvoch konateliek SMM p. Ozábalová zobrala slovo a verejne začala menovať ľudí, ktorý sa aktívne zúčastnili tejto diskusie na FB skupine ENOM PRO NÁS, pričom ich obvinila z osočovania, urážania a znevažovania práce iných.“

Poslankyňa Ozábalová  ponúkla následne na  danom zastupiteľstve možnosť  záujemcom sa kedykoľvek ísť pozrieť do mestského vinohradu osobne, s tým, že rada ukáže aktuálny stav hoc aj o polnoci.

Viac TU: https://www.facebook.com/1259974371/videos/pcb.613937683154315/603890924262304

Aká ste reagoval na výzvu pani poslankyne?

„Na túto jej výzvu som pozitívne zareagoval hneď na druhý deň príspevkom na FB skupine ENOM PRO NÁS. Tento môj počin zostal bez povšimnutia zo strany SMM ako aj vedenia mesta. Následne som aj zaslal e-mail na poslaneckú adresu p. Ozábalovej v tomto znení: Dobrý deň, pani Ozabalová, na poslednom zasadnutí MsZ Skalica, ste ponúkla odbornej aj neodbornej verejnosti možnosť asistovanej návštevy nového mestského vinohradu. Radi by sme tuto možnosť využili a preto by som Vás týmto chcel požiadať o termín, ktorý by Vám vyhovoval. Preferujeme radšej víkendové/nepracovne dni na návštevu. Ďakujem S pozdravom Tomáš Bucha.“

Ako reagovala pani poslankyňa?

„Aj tento e-mail zostal bez odozvy. Po 30  dňoch som teda uverejnil status na FB skupine ENOM PRO NÁS, kde som zverejnil tento e-mail, ako aj informáciu, že zostal bez odpovede.“

T. Bucha k vinohradu Skalica FB

Viac TU: https://www.facebook.com/groups/enompronas/posts/613937683154315/

Čo potom nasledovalo?

„15. novembra 2021 bol presne mesiac, kedy som konateľke SMM Anne Ozábalovej poslal písomnú (e-mailovú) žiadosť ako odpoveď na jej výzvu, ktorú zverejnila na zasadnutí MsZ v Skalici dna 13. 10. 2021 o možnosti návštevy obrovského diela – novovysadeného mestského vinohradu, ktorý si Skalica naozaj zaslúži. Predpokladal som, že asi beží štandardná úradnícka 30-dňova lehota, keďže sa nič nedeje a do dnešného dňa 14.12.2021 som nedostal žiadnu odpoveď. Ale zdá sa, že sa skôr jedna o ignoranciu a nesplnenie verejne daného sľubu.“

Na záver…

„Preto som sa rozhodol zverejniť tento e-mail a pripomenúť občanom, že kto to sedí v poslaneckej lavici mestského zastupiteľstva a aké ľahké je dávať sľuby, polnočne výzvy, spisovať etické kódexy, no pritom konať niečo úplne iné. Zvlášť ma mrzí, že pani poslankyňa a konateľka SMM v svojej pamätnej reči obvinila z osočovania, urážania a znevažovania prace iných aj pána Snopka, ktorého som do toho vtiahol svojou výzvou, aby sa k fotografiám, na prvý pohlaď neutešeného stavu nového vinohradu, vyjadril aj odborník. Verím, že sa nájdu aspoň iní poslanci / členovia komisii a výborov, ktorí majú možnosť nás do spomínaného vinohradu pustiť, aby sme sa na vlastne oči presvedčili, ci toto obrovské dielo bude pre Skalicu dielom radosti alebo skazy,“ doplnil na záver Tomáš Bucha.

Možno odpoveď dostane nielen Tomáš Bucha už na najbližšom skalickom zastupiteľstve, ktoré bude v stredu 15.12.2021 o 13:00 h opäť online.

SMM Skalica: Zákazka na výsadbu vinohradu za takmer 313-tisíc eur

 29. JANUÁRA 2021

zdroj: smmskalica.sk

Správa mestského majetku (SMM) Skalica (jediným spoločníkom je mesto Skalica) ako obstarávateľ zverejnila zákazku na verejné obstarávanie (VO) Výsadba vinohradu Novosady dolné vrátane osadenia opornej konštrukcie. https://www.nazahori.sk/2021/01/29/smm-skalica-zakazka-na-vysadbu-vinohradu-za-takmer-313-tisic-eur/


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár