Trvalé kofinancovanie údržby mohyly na Bradle a financie na revitalizáciu rodného domu Štefánika na Košariskách


 Štát má každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Finančná podpora má ísť na revitalizáciu a trvalú udržateľnosť NKP – areálu rodného domu generála M. R. Štefánika v Košariskách  Schválila to vláda SR, a dnes 2.2.2022 novelu zákona o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko odobrila Národná rada SR.

Kofinancovanie – štát, TSK, Brezová p./B., Košariská a Priepasné

Ministerstvo kultúry má peniaze adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov – mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.

Do mechanizmu trvalého viaczdrojového spolufinancovania sa zahrnie aj príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja, na území ktorého sa areál mohyly nachádza.

„V súčasnosti môžu samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, ktorá však nie je právne nárokovateľná. Novelizáciou zákona sa má podporiť ochrana pamiatkového fondu, rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu i znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie,“ píše sa v dôvodovej správe ministerstva kultúry SR.

Financie na revitalizáciu areálu domu Štefánika na Košariskách

Košariská rodný dom Štefánika foto: NaZahori.sk

Finančná podpora má ísť na revitalizáciu a trvalú udržateľnosť NKP – areálu rodného domu M. R. Štefánika v Košariskách. Podporiť sa má aj stavba Infobod na Bradle – súčasť  areálu mohyly generála Štefánika.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla 2022.

Zdroj: NR SR www.nrsr.sk a ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk


Pridaj komentár