TSK: Zlepšila sa dostupnosť Myjavska a Horňácka cez Vrbovce


Motoristi sa môžu tešiť z vynoveného úseku cesty medzi Myjavou a Vrbovcami. Ten sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) podarilo opraviť v rámci projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka vysúťaženou firmou za 30 dní.

„Modernizáciou prešiel úsek cesty II/499 v dĺžke 4,4 km, začínajúci v intraviláne Myjavy a končiaci tesne pred Poľanou. Rekonštrukcia tejto cesty pomôže zlepšiť dostupnosť regiónov Myjavska a Horňácka, pretože táto cesta potom ďalej pokračuje na hranicu na Veľkú nad Veličkou,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

 Ide o cezhraničný projekt z Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. „Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vo výške približne 1,1 mil. eur,“ doplnil župan s tým, že zhotoviteľ, spoločnosť EUROVIA SK, a.s., opravu stihol v stanovenom termíne za 30 dní

„Celkovo sme odfrézovali okolo 36 tisíc m2 povrchu vozovky, lokálna výmena podložia prebehla na ploche 1 660 m2. Na opravu povrchu vozovky sme použili 9 700 ton asfaltových zmesí, počas výmeny podložia a čistenia priekop sme odviezli 5 500 ton odpadu,“ prezradil za zhotoviteľa Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava. 

Na zrekonštruovanom úseku bolo osadených aj 356 metrov nových zvodidiel, čím sa zvýšila bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Krásny výsledok cezhraničného projektu bude slávnostne odovzdaný do užívania verejnosti začiatkom októbra.

 


Pridaj komentár