TTSK: Chystá sa rekonštrukcia cesty Lopašov – Oreské


Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu rekonštrukcie cesty Lopašov – Oreské v okrese Skalica v celkovej dĺžke 1,4 kilometra za viac ako 280-tisíc eur bez DPH.

Informuje o tom vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác “Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov – Oreské, km 0,000 – 1,400” za celkovú predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyčíslená na 286.870,19 eura bez DPH.

Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 24.09.2021 10:00 h. 

Otváranie ponúk je  24.09.2021 10:30 hodine. Verejný obstarávateľ zabezpečí otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom.

Viac v dokumentoch zverejnených na ÚVO.


Rekonštrukcia cesty III/1126 Lopašov – Oreské, km 0,000 – 1,400

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

zdroj: www.uvo.gov.sk

 

 

 


Pridaj komentár