TTSK: Chystá sa rekonštrukcia cesty Šaštín Stráže – Petrova Ves za 889.000 eur s DPH


Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja ako verejný obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na zákazku Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves, km 39,331 – 42,631.

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: “Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves, km 39,331 – 42,631” a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 740.828,23 eura bez DPH / cca 889.000 eur s DPH.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 12.01.2022 10:00 h.

Otváranie ponúk bude 12.01.2022 10:30 h, online” sprístupnenie elektronických ponúk využitím funkcionality systému EVO, v ktorom sa realizuje predmetné verejné obstarávanie.

Zdroj a podrobne k zákazke:  ÚVO  /  www.uvo.gov.sk


Pridaj komentár