FOTO TTSK: Dar pre pápeža je z Rohova


zdroj: TTSK

V stredu 15. septembra 2021 predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič odovzdal pápežovi Františkovi originálny dar, ktorý bol ručne vyrobený klientkami krajského Centra sociálnych služieb v Rohove.

Keramická plastika znázorňuje dominantu regiónu, Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Je súčasne symbolom hodnôt solidarity, humanity a nádeje. Práve ochrana slabších či núdznych spája odkaz pápeža Františka s aktivitami trnavskej župy v oblasti sociálnej starostlivosti.

„Privítať Svätého Otca je veľkou poctou pre nielen veriacich, respektíve tých, ktorí sa hlásia ku katolíckej cirkvi, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle. Stretnutie s pápežom Františkom vo mne zanechalo hlboký dojem. V mene obyvateľov Trnavského kraja som mu venoval reliéf s obrysom šaštínskej baziliky, ktorý vyrobili klietky nášho Centra sociálnych služieb v Rohove. Dar je okrem pamiatky na návštevu Trnavského kraja predovšetkým symbolom silného sociálneho cítenia s dôrazom na ľudskosť a porozumenie,“ povedal predseda TTSK J.Viskupič.

 „Klientky vložili do výroby plastiky svoje ruky a najmä srdcia. Dar pre pápeža Františka vytvorili s nadšením a láskou. Sme veľmi vďační trnavskej župe za príležitosť prezentovať našu šikovnosť aj pred takýmto vzácnym človekom,“ doplnila zamestnankyňa Centra sociálnych služieb v Rohove Viera Rýšová, ktorá pomáhala pri tvorbe daru.

Kraj spolupracoval s Konferenciou biskupov Slovenska na príprave návštevy pápeža v Šaštíne. Po dohode s mestom, Správa a údržba ciest TTSK vybudovala vjazdy na 13 záchytných parkovísk pre autá a na štyri odstavné plochy pre autobusy. Na vybraných úsekoch komunikácií namaľovala vodorovné dopravné značenie.

V spolupráci s dopravcami ARRIVA Trnava a SKAND Skalica bolo zabezpečených 53 prímestských autobusových spojov, ktoré plynulo nadväzovali na grafikon mimoriadnych vlakov vypravených Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Župná Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch pripravila catering pre domácich i zahraničných novinárov, ktorí informovali o priebehu návštevy pápeža v kraji. 

Na jar, ešte pred ohlásením návštevy pápeža v Šaštíne, trnavská župa prispela na reštaurovanie hlavného a bočného vstupu do národnej svätyne. Obnova, ktorú realizovalo občianske združenie Septimavia, bola dokončená začiatkom septembra. 

[pinf_eventgallery event=’rohov_ttsk_dar_papez20210915′ attr=images mode=link max_images=40 thumb_width=150 ]


Pridaj komentár