Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TTSK: Na SOŠ strojníckej v Skalici sa bude učiť aj v auguste


V troch župných stredných školách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa bude učiť už v auguste, študenti si precvičia praktické zručnosti. 

NaZahori.sk o tom informoval Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja získali dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zapoja sa tak do rozvojového projektu „Letná škola“, určeného na zmiernenie negatívneho vplyvu dištančnej formy vzdelávania na stredoškolákov. Študenti si od 16. do 27. augusta 2021 zdokonalia predovšetkým praktické zručnosti.

„Teším sa, že naši študenti sú motivovaní pracovať na svojej budúcnosti, hoci by si mohli užívať posledné dni prázdnin. V tejto súvislosti si želám, aby vyučovanie v blížiacom sa školskom roku prebiehalo bez výraznejších obmedzení v triedach, odborných učebniach a školských dielňach. Praktické zručnosti sa jednoducho nedajú získať online,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Projekt Letnej školy bude prebiehať na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante, Strednej odbornej škole regionálneho rozvoja v Rakoviciach a na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. 

Na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici bude prebiehať odborný výcvik zameraný na upevňovanie zručností v ručnom a strojovom spracovaní kovov formou brúsenia, sústruženia a frézovania.

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach pripravila aktivity vedúce študentov k aktívnemu poznávaniu prírodných zákonitostí a k tvorbe a ochrane životného prostredia. Na cvičných políčkachodborných učebniach, v odborných učebniach, v skleníku aj v školskom parkusa budú prakticky vzdelávať v oblastiach vegetatívneho rozmnožovania rastlín, zberových prác v lete či viazačských a aranžérskych techník.

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante budú môcť získať, respektíve si precvičiť praktické zručnosti v kaderníctve a v reštaurácii s kaviarňou„Trend“, ktoré sú súčasťou školy.

„V troch župných stredných školách sa žiaci, pedagógovia a majstri odbornej výchovy stretnú už v polovici augusta. Študenti budú mať príležitosť si v praxi overiť teoretické znalosti, ktoré nadobudli počas obdobia dištančnej formy vzdelávania. Veľkou výhodou je, že doplnkový odborný výcvik absolvujú v malých, šesť až 10-členných skupinách,“ uviedol Stanislav Pravda.

Do Letnej školy sa môžu študenti zapojiť aj priebežne. Nad rámec projektu sa cez letné prázdniny vzdelávali aj študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Medzi 1. a 9. júlom 2021 absolvovali workshopy zamerané na zdokonalenie praxe v príprave a podávaní jedál a nápojov.

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár