Ústavný súd: Štátna karanténa je neprístupným zásahom do osobnej slobody


Ústavný súd dnes v podstatnej časti vyhovel návrhu Verejnej ochrankyne práv, ktorý sa týka porušovania základných práv a slobôd počas pandémie.

Súd vyslovil protiústavnosť štátnej karantény a kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hygienikov, ktoré im umožňujú prijímať akékoľvek pandemické opatrenia bez jasného vymedzenia.

„Ústavný súd nevyhovel časti návrhu, v ktorom som namietala tzv. „faktúry“ za štátnu karanténu. Vítam rozhodnutie Ústavného súdu, v ktorom sa zhodol s podstatnou časťou môjho podania. Ide o významné rozhodnutie, keďže Ústavný súd po prvýkrát od vypuknutia pandémie meritórne vyslovil nesúlad ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia s ústavou,“ informuje na sociálnej sieti Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Štátna karanténa porušuje právo na osobnú slobodu

V prípade štátnej karantény prišiel Ústavný súd k záveru, že z vymedzenia karantény v zákone jasne nevyplýva rozsah možností obmedzenia základných práv. Dochádza aj k neprípustnému zásahu do osobnej slobody.

Súd videl hlavné problémy v absencii súdneho prieskumu pozbavenia osobnej slobody štátnou karanténou.

Domáca izolácia neobmedzuje osobnú slobodu

Súd ponechal ministerstvu zdravotníctva a hygienikom možnosť nariadiť domácu izoláciu, pretože podľa neho nejde o obmedzenie osobnej slobody.

Ústavný súd o kompetencii MZ, ÚVZ a RÚVZ

Ústavný súd uviedol, že každé obmedzenie základných práv musí byť dostatočne jasne vymedzené v zákone. V prípade široko koncipovanej právomoci ministerstva ÚVZ a RÚVZ prijímať akékoľvek opatrenia táto podmienka nebola splnená. Preto Ústavný súd zrušil oprávnenie, ktoré pribudlo novelou z októbra minulého roka.

Faktúry za štátnu karanténu sú v poriadku

Faktúry za štátnu karanténu sú podľa súdu v poriadku. V časti podania, ktorá sa týkala faktúr za štátnu karanténu, sa Ústavný súd nestotožnil s návrhom verejnej ochrankyne práv.


Pridaj komentár