Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Jablonici bude rekonštrukcia hlavnej cesty s obmedzeniami


zdroj: NaZahori.sk

Od pondelka 20. septembra do 1. októbra 2021 bude v obci Jablonica prebiehať 1. etapa rekonštrukcie cesty I. triedy I/51, čo si vyžiada dopravné obmedzenia. 

O harmonograme prác informuje obec Jablonica. Upozorňuje však občanov, že uvedený harmonogram je len orientačný a môže prísť k zmenám.

HARMONOGRAM REKONŠTRUKCIE

https://www.crz.gov.sk/data/att/2963431.pdf

20. 09. – 24. 09. 2021

pravý jazdný pruh z obce za mostom smerom na Senicu (96,750 – 94,740 km)

– frézovanie asfaltového krytu o hr. 60 – 80 mm -svetelná signalizácia + regulovčíci

– recyklácia krajnice o šírke 100 cm o hr. 200 mm – svetelná signalizácia + regulovčíci

pravý jazdný pruh do obce od Bielej hory (99,100 – 97,800 km)

– frézovanie asfaltového krytu o hr. 60 – 80 mm -svetelná signalizácia + regulovčíci

– recyklácia krajnice o šírke 100 cm o hr. 200 mm – svetelná signalizácia + regulovčíci

27. 09. – 01. 10. 2021

pravý jazdný pruh do obce (99,100 – 97,800 km) a pravý jazdný pruh z obce (96,750 – 94,740)

-spojovací asfaltový postrek – svetelná signalizácia + regulovčíci

-pokládka výstužného materiálu geomreža – svetelná signalizácia + regulovčíci

-pokládka ložnej vrstvy asfaltového betónu o hr. 60 mm – svetelná signalizácia + regulovčíci

“V dňoch 25. 09. – 26. 09. 2021 počas jablonických hodov sa nebude pracovať a bude zabezpečený prejazd áut v oboch jazdných pruhoch s minimálnymi obmedzeniami,” dopĺňa obecný web.

Mostný objekt (96,750 km) nie je riešený v tejto prvej etape čiastočnej uzávery, bude riešený osobitne v trvalej uzávere z dôvodu prejazdnosti len v jednom jazdnom pruhu. 

zdroj: Obec Jablonica / www.jablonica.sk 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár