V obci Kúty finišujú na záchrane 200-ročnej stodoly


O záchranu historickej stodoly sa snaží predovšetkým občianske združenie Pjekné mjestečko, ktoré verí v potenciál dedinky Kúty.

Projekt stodoly v Kútoch

Projekt stodoly sa objavil náhodou. Obec kúpila pozemok, na ktorom stála a vyhlásila, že s ňou v jej projekte nepočíta. Preto sme sa rozhodli, že ju zachránime z viacerých dôvodov. Jednalo sa o jeden z posledných prvkov miestnej architektúry. Ďalším aspektom bol obdiv k historickej hodnote objektu. Na tráme nad vstupným portálom je vyryté vročenie 1820, čo je skutočne rarita.

Takisto historicko-spoločenská hodnota bola motivujúca. Stodola bola na pozemku, ktorý v minulosti patril rodine Hesekovcov a Klindovcov. Teda rodín, z ktorých vyšli najznámejší rodáci našej obce po ktorých máme v Kútoch pomenované i ulice. Z tejto rodiny pochádza i mama Eugeňa Suchoňa, ktorý často navštevoval Kúty a svojich bratrancov práve na tomto pozemku. To dokumentuje i časť jeho tvorby – spracované Kúcanské piesne.

Priestor stodoly s obdivuhodným pôdorysom 10x20m sme takisto chceli využiť na stretávanie sa komunity, verejné  podujatia a na ďalšie aktivity spojené s celým našim projektom Múzea a komunitného domu v Kútoch, ktoré dlhodobo budujeme,“ predstavil dôvody snahy o záchranu člen združenia Pjekné mjestečko Filip Húšťava.

V obci Kúty finišujú na záchrane 200-ročnej stodoly zdroj foto: Pjekné mjestečko OZ

Sťahovanie stodoly v Kútoch

Lenže od plánu po realizáciu sťahovania stodoly viedla spletitá cesta. „Celý projekt mal po odbornej a technickej stránke na starosti náš člen Patrik Pernecký. Práve jeho odborná dôsledná a dobrovoľná práca bola základom úspešného projektu presťahovania a obnovy stodoly. Jeho podrobné zápisky boli kľúčovým podkladom pre stavebné povolenie, ktoré nám zabralo veľa času kvôli zložitejším majetkovým vzťahom v okolí nášho pozemku,“ doplnil Húšťava.

Pri logistike pomohli mechanizmy, ktoré bezplatne poskytli miestni podnikatelia z Kútov – najmä spoločnosť VAPA a PD Kúty pod vedením Petra Kiripolského, o nadrozmernú dopravu sa postarala spoločnosti ŠIKO trans s ťahačom a priestor na dočasné umiestnenie súčastí stodoly nám poskytla spoločnosť BIOaspa. Spoločnost ABENA autopoťahy zas darovala časť pozemku.

Úprava prostredia a stodoly

Následne po stavebnom povolení sme začali s úpravou miesta stavby, pri čom nám pomohli s mechanizmami Dan Dermek a David Galba, začali sa budovať základy a základová doska a pomaly sťahovať odložené súčasti na náš pozemok. Po sťahovaní nasledovalo ošetrenie dreva a jeho inventarizácia, zháňanie materiálu na doplnenie chýbajúcich súčastí tak, aby vyzerali autenticky.

Najstaršie drevo – 200-ročná stolica, bolo použiteľné takmer celé, len s niekoľkými opravami. S najväčšou z nich nám pomohli tesársky majstri z Velkéj nad Veličkú, bratri Horákovci, ktorá majú na starosť napríklad i drevené pamiatky v strážnickom skanzene. Obvodové stĺpiky boli takisto v celkom dobrom stave, krajné pomúrnice sme museli opraviť a časť nahradiť. Staré drevo sme ošetrili zmesou kryštalickej živice a toluénu. Ostatné časti sme doplnili novým drevom. Celá nová bude časť nad portálmi vpredu i vzadu objektu – výdreva a záklop štítov. Takisto opláštenie objektu sme skombinovali staré s novým drevom. Vo tejto finálnej podobe bude nasledovať protipožiarny náter na celý drevený objekt,“ vysvetlil čo všetko muselo prejsť rekonštrukciou a obnovou Filip Húšťava.

Ako doplnil, najťažšie hodnotí prácu s drevom, pretože nebolo pravidelné a časom sa na pôvodnom mieste krútilo a opravami menilo. Na stodole sa brigádovalo takmer každú sobotu od konca augusta, čo bola záťaž predovšetkým pre členov združenia a zároveň aj ich rodín.

Pomoc od miestnych aj župy

Jednou z dôležitých bola spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom, kde sme uspeli v grantovej schéme Tvoríme kraj a projekt Stodoly 1820-2020 bol podporený sumou 22.000 eur. Táto suma nás nakopla a zároveň umožnila urýchlenie dokončenia projektu. Bez týchto financií by projekt s najväčšou pravdepodobnosťou bolo možné ukončiť až o dva roky neskôr, keďže ako združenie máme obmedzené finančné zdroje najmä z 2 % z daní z príjmov svojich sympatizantov a členov. Takto môžeme pripravovať kolaudáciu v najbližšom čase,“ informoval člen občianskeho združenia.

Momentálny je dokončené zakrytie priestoru novou strešnou krytinou – bobrovkou a dokončené je drevené doskové opláštenie obvodu. Zostáva ešte dokončiť záklop predného štítu a ďalej sa bude pokračovať v interiéri objektu montážou elektroinštalácie a osvetlenia a aplikácia protipožiarneho náteru. V jarných mesiacoch by mala byť stavba pripravená na kolaudáciu a začiatok jej využívania.

Bez pomoci viacerých miestnych subjektov a TTSK by sme nedokázali objekt zachrániť. Preto nevnímame objekt ako náš majetok, ale ako majetok spoločný. Ako symbol spoločnej aktivity a spoločný výsledok, ktorý v sebe nesie potenciál na ďalšie aktivity ľudí v okolí. Priestor nech je skutočným symbolom súdržnosti a spolupráce nielen občanov obce Kúty. Budeme sa veľmi tešiť, ak sa v ňom budú odohrávať radostné stretnutia a bude priestorom len dobrých a silných zážitkov. Nech je Stodoua 1820-2020, zrekonštruovaná Klindových stodoua, skutočným spoločným zážitkom. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k jej záchrane a obnove,“ dal nový rozmer presťahovanej stodole Filip Húšťava.

obci Kúty finišujú na záchrane 200-ročnej stodoly zdroj foto: Pjekné mjestečko OZ

Viac TU: https://www.nazahori.sk/2021/06/18/video-foto-kuty-zacne-sa-skladanie-viac-ako-200-rocnej-stodoly/


Pridaj komentár