V Senici 365-dňovú parkovaciu kartu vybavíte z pohodlia domova


Senická radnica už vlani avizovala, že má ambíciu predaj parkovacích kariet pre občanov zjednodušiť a zrýchliť. Počas predchádzajúcich mesiacov pracovala na systéme, ktorý ich zaobstaranie umožní jednoduchšie a komfortnejšie. NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Parkovacia karta platí 365 dní odo dňa zakúpenia

Parkovacie karty na dočasné parkovanie v meste Senica na rok 2022 si môžu občania od 1. decembra 2021 kúpiť z pohodlia domova, bez čakania v rade, bez obmedzenia úradnými hodinami, 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom portálu datamesta.senica.sk. Ďalšou novinkou je platnosť parkovacej karty, ktorá sa už nebude odvíjať od konca príslušného kalendárneho roka, ale ako ročná odo dňa zakúpenia.

Túto zmenu prostredníctvom nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválilo senické mestské zastupiteľstvo 11. novembra 2021. Ďalšou zmenou je, že nové parkovacie karty na rok 2022 už nebudú mať fyzickú podobu, napríklad nálepky, ale ostávajú len v elektronickej podobe zaregistrované v systémoch mesta. Odpadá teda povinnosť jej lepenia na čelné sklo alebo umiestňovania potvrdenia o jej zakúpení na viditeľné miesto v aute.

Zefektívnenie komunikácie mesto – verejnosť

Cieľom spustenia portálu datamesta.senica.sk, kde sa občan na základe e-mailovej adresy zaregistruje, je zefektívnenie komunikácie medzi mestom a verejnosťou, aby potrebné záležitosti, akou je aj zakúpenie si parkovacej karty, vybavili občania rýchlo a pohodlne. Portál v súčasnosti umožňuje požiadať o vydanie virtuálnej parkovacej karty, sledovať stav žiadosti a zrealizovať platbu. Pracuje sa však aj na ďalšom rozširovaní služieb. Sekcia „Moja zóna“ v blízkej budúcnosti umožní zaregistrovaným používateľom prístup k vlastným údajom evidovaných mestom.

„Schválením nového znenia VZN o parkovaní sme sledovali najmä zmenu z fyzickej nálepky na virtuálnu parkovaciu kartu. Zároveň zmena na 365 dňovú parkovaciu kartu bude pre mnohých výhodnejšia. Kedykoľvek si človek kúpi auto, vymení vozidlo, presťahuje sa, už nebude musieť riešiť trebárs v polovici roka, akú kartu sa mu oplatí kúpiť,“ vysvetľuje najväčšie zmeny a novinky primátor Senice Martin Džačovský. „Tento rok predpokladáme nápor na nový portál datamesta.senica.sk najmä koncom decembra, no zavedením 365-dňovej karty by sa mal nákup parkovacích kariet postupne rozložiť na obdobie celého roka,“ dodáva primátor.

Portál funguje nielen na počítači, ale je plne prispôsobený aj pre mobilné zariadenia typu telefón a tablet. Občan má tak možnosť mať svoje úradné záležitosti kedykoľvek a kdekoľvek vždy na dosah.

V prípade, že občan nedisponuje e-mailom, bude si môcť parkovaciu kartu zakúpiť klasickým spôsobom v pokladni MsÚ Senica na základe predloženia všetkých potrebných dokladov a následnej úhrady príslušnej sumy. Apelujeme však na všetkých občanov, aby v čo najväčšej možnej miere využili online spôsob zakúpenia parkovacej karty a zaregistrovali sa do systému datamesta.senica.sk a kartu si opatrili bez potreby osobnej návštevy mestského úradu. Ušetria si tým nielen čas, ale aj ochránia zdravie,“ dodáva M. Džačovský.

Registrácia do portálu datamesta.senica.sk

Pre vstup do portálu datamesta.senica.sk je na začiatku potrebná registrácia prostredníctvom e-mailovej adresy. Keďže v systéme budú uvádzané osobné údaje evidované v systéme mesta, je dôležité overenie totožnosti občana. Ten pri registrácii vyplní vstupný formulár, kde uvedie svoj prístupový e-mail a svoje základné údaje spolu s odfoteným občianskym preukazom. 

Po odoslaní registrácie zodpovedný pracovník mestského úradu údaje overí a prístup prepojí s osobou v databáze mesta, čím táto osoba získa možnosť využívať elektronické služby mesta. Informáciu o úspešnej registrácii do portálu dostane občan e-mailom. Prvou dostupnou službou je možnosť zakúpenia si elektronickej známky na dočasné parkovanie v meste Senica.

Pri využívaní ďalších služieb, ani pri nákupe parkovacej karty v ďalších rokoch už registrácia nebude potrebná. Po overení totožnosti občana bude foto občianskeho preukazu automaticky zo systému mesta vymazané.

Ceny parkovacích kariet na rok 2022 sa nezmenili

Parkovacia karta na rok 2022 nebude mať formu nálepky ako tomu bolo v minulých rokoch, ale bude elektronická. Ceny za jednotlivé druhy parkovacích kariet na rok 2022 zostali nezmenené, zmenila sa doba platnosti. Doba platnosti elektronickej parkovacej karty je po novom 31 dní (u mesačnej) alebo 365 dní (u ročnej karty).

Bez čakania v rade, z pohodlia domova, si občan prostredníctvom portálu datamesta.senica.sk v rámci niekoľkých krokov vyberie parkovaciu kartu, o ktorú má záujem. Prílohy jednoducho, napríklad prostredníctvom mobilu, odfotí a odošle. Každá žiadosť je evidovaná a po odoslaní získava poradové číslo. Poverení pracovníci žiadosť flexibilne overia a občanovi priamo do e-mailu príde potvrdenie o schválení a možnosti zaplatenia za parkovaciu kartu cez účet alebo platobnú bránu. Po vykonaní úhrady príde občanovi e-mailom správa o aktivácii parkovacej karty.

V prípade služobných vozidiel podnikatelia a majitelia firiem môžu využiť možnosť pridania zastupovanej osoby a ku svojmu účtu si pripojiť aj svoju firmu. Parkovacie známky pre firemné vozidlá si tiež vybavia z pohodlia kancelárie či domova. Stačí vyplniť krátku žiadosť a odoslať na overenie. Pričom prihlásený používateľ môže mať pripojených viacero zastupovaných osôb.

Túto možnosť môžu využiť aj osoby, ktoré nemajú e-mail, alebo nemajú zručnosti v elektronickom vybavovaní. Títo môžu splnomocniť blízku osobu, ktorá za nich a v ich mene vybaví všetko potrebné. Tu je nemenej dôležité súkromie, preto pri žiadosti o zastupovanie je potrebné priložiť aj platné splnomocnenie. Jeden používateľ tak môže mať pripojených viacero zastupovaných osôb.

Úhradu za dočasné parkovanie je aj naďalej možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom SMS služby a virtuálnej parkovacej karty v pokladni Mestského úradu v Senici. Mestská polícia Senica bude kontrolu uhradenia za dočasné parkovanie kontrolovať elektronicky podľa ŠPZ motorového vozidla.

Registrovať sa do portálu datamesta.senica.sk a následne požiadať o virtuálnu parkovaciu kartu môžu občania od 1. decembra 2021.


Pridaj komentár