V Skalici zreštaurujú bočný oltár v Kostole sv. Pavla Pustovníka

Kostol sv. Pavla Pustovníka Zdroj: Mesto Skalica

Mesto Skalica získalo dotáciu vo výške 10.000 eur od Ministerstva kultúry SR na prvú etapu zreštaurovania bočného oltára v Kostole sv. Pavla Pustovníka. Informovalo o tom mesto.

V rámci prvej etapy reštaurovania bude na bočnom oltári Panny Márie Bolestnej zreštaurovaná sochárska výzdoba. Konkrétne prejdú rekonštrukciou socha Piety, socha sv. Augustína a socha sv. Ambróza.

Hlavným zámerom predkladaného projektu je zrealizovanie prvej etapy reštaurovania bočného oltára Panny Márie Bolestnej v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici.

Základným cieľom reštaurovania je prezentácia oltára v pôvodnom výraze a zachovanom rozsahu, uvedenie oltára do dobrého technického stavu a jeho prezentácia v pôvodnom koncepte a farebnosti s priznaním sekundárnych zásahov,“ informovalo mesto s tým, že okrem dotácie z ministerstva prispeje mesto na reštaurovanie sumou 500 eur.


Pridaj komentár