V skalickej nemocnici sa pripravuje 27 druhov diét


Výživové poradenstvo v skalickej nemocnici je určené aj verejnosti. NaZahori.sk o tom informuje Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK.

Je všeobecne známe, že správne nestavenie stravovacích návykov jednotlivca je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a každodenného života. Napriek tomu závratnou rýchlosťou v dnešnej dobe pribúdajú pacienti s tráviacimi ťažkosťami, potravinovými intoleranciami, diabetes, DNA a obezitou. Dôležitosť stravy si často uvedomíme až nastanú prvé zdravotné problémy.

Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalici podobne ako aj v iných zdravotníckych zariadeniach je strava považovaná za súčasť liečby, preto je počas hospitalizácie výživa prispôsobená individuálnym potrebám každého jedného pacienta. Za nastavenie správnej výživy v nemocnici zodpovedá nutričný terapeut. Jeho služby ale prekračujú hranice liečebného pobytu, služby nutričnej poradne v skalickej nemocnici sú dostupné aj širokej verejnosti. 

U pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktorí tvoria veľkú skupinu,  je základom výživy vylúčenie kuchynskej soli a obmedzenie potravín a nápojov obsahujúcich sodík. Znížený príjem nezdravých tukov sa odporúča tiež.

Pri cukrovke je rozhodujúce množstvo stravy, a nie technologický postup pri jej príprave. Jedlo sa rozdeľuje na šesť denných dávok s rovnomerným príjmom cukrov. Preto treba presne dávkovať chlieb, pečivo, všetky príkrmy, ako aj ostatné sacharidy (niektoré druhy zeleniny a ovocia). Pri ochoreniach žlčníka a pankreasu je dôležité obmedzovanie tukov. Celkovo pracuje asistent výživy v nemocnici až s 27 diétnymi režimami, ktoré sú naviazané na príslušný druh ochorenia a liečby. 

Pacienti často podceňujú dôležitosť stravy ako prostriedku liečby. Už počas pobytu v nemocnici mnohí porušujú liečebný režim tým, že nedodržiavajú odporúčanú stravu a nechávajú si bez súhlasu personálu nosiť stravu od príbuzných z domu. „Mrzí ma, že len nepatrný počet našich hospitalizovaných pacientov využíva služby nutričného terapeuta. Správny výber stravy a technologickú prípravu pokrmov je možné konzultovať nielen počas pobytu v nemocnici, odporúčania môžu získať pacienti aj na režim domácej liečby po odchode z nemocnice,“ uviedla k poradenstvu v oblasti výživy vedúca stravovacej prevádzky Veronika Žúrková a doplnila: „To sa týka aj širokej verejnosti. V nemocnici je zriadená poradňa, v ktorej nutričné terapeutky poskytujú rady v oblasti správneho stravovania nielen s cieľom zníženia hmotnosti.“

Tieto služby sú ponúkané pacientom po prepustení z nemocnice, ambulantným pacientom, ale aj širokej verejnosti, a to už v cene už od 12 eur. Nutričná poradňa sa nachádza v pavilóne verejnej lekárne v skalickej nemocnici na 1. poschodí vedľa diabetologickej ambulancie a klienti sa na konzultáciu objednávajú v pracovné dni od siedmej do tretej na čísle 034 69 69 359.

 


Pridaj komentár