Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Turej Lúke na Myjave by mohla vyrásť mestská včelnica


zdroj: pixabay.com

V kontexte súčasného celosvetového diania týkajúceho sa klimatických zmien, ochrany životného prostredia a ohrozených druhov fauny a flóry sa v Myjave začal rodiť veľmi zaujímavý projekt. NaZahori.sk o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Jeho príprava je výsledkom iniciatívy Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Myjave a spolupráce s myjavskou samosprávou. Pôjde – zjednodušene povedané – o vytvorenie mestskej včelnice, ktorá by sa nachádzala v mestskej časti Turá Lúka, v území pod poldrom so stálou vodnou hladinou Svaceník. Svoj domov by tu mohlo nájsť až 80 včelstiev a autori projektu doň plánujú zapojiť aj verejnosť.

Začnime ale celkom od začiatku a predstavme najskôr tých, ktorí za iniciatívou založenia včelnice stoja. A to sú miestni včelári. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Myjave (ďalej ZO Myjava) spája včelárov z okresu Myjava, ktorých je v súčasnosti takmer 200. Starajú sa o asi 2000 včelstiev. Myjavská organizácia si podľa dochovaných písomností tento rok pripomína už 92 rokov existencie, ale z histórie vieme, že už otec Milana Rastislava Štefánika na fare v Košariskách včely choval a tie sú tam i dnes. ZO Myjava patrí medzi tie väčšie organizácie zväzu a jej špecifikom je 43 ročná, nikdy neprerušená družba a spolupráca so Základnou organizáciou Kyjov ČSV.

Každoročne – okrem stále trvajúceho pandemického obdobia – organizujú viacero autobusových zájazdov za poznaním chovu včiel, a to často práve spolu s “Kyjovákmi” alebo naopak, oni s Myjavčanmi. Organizácia sa stará o komplexnú ochranu včelstiev pred včelími chorobami. V rámci toho je prevádzkovateľom vlastnej výrobne medzistienok, ktorá zabezpečuje už štyri roky dominantný vnútorný obeh vosku v myjavskom regióne, ako najsilnejšej ochrany pred veľmi nebezpečným morom včelieho plodu. Udržuje tiež spoluprácu s priateľmi z Litomyšle, Českých Budějovic, Prachatic a Slovinska, na čom má hlavnú zásluhu predseda ZO ČSV Kyjov, pán Mirek Smolík. Niektoré technológie, ako napríklad aerosolové ošetrenie proti klieštikovi, aplikovalo ZO Myjava medzi prvými na Slovensku.

Keďže už dlhší čas myjavská včelárska organizácia pracuje v režime “Mysli globálne a pracuj lokálne”, uvedomili si jej členovia, že v posledných rokoch nenachádzajú nové podnety na obohatenie činnosti a preto sa, s pomocou čerpania dotácií z eurofondov na rozvoj včelárstva prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a ústredného výboru Slovenského zväzu včelárov, obrátili na vedenie mesta Myjava s návrhom možnej spolupráce zameranej viac pre verejnosť, ako pre samotných včelárov. Samosprávu ponuka oslovila a práce na projekte mestskej včelnice sa tak rozbehli naplno.

Návrh na jej vytvorenie tak, aby spĺňala kritériá vhodné na chov včiel a na bezpečnú prístupnosť verejnosti do jej areálu, bol zakomponovaný do pozemkov okolo poldra so stálou vodnou hladinou Svaceník na Turej Lúke. Hlavným cieľom projektu je, okrem zabezpečenia opeľovacej činnosti, priblížiť chov a význam včiel ľuďom tak, aby si ho mohli doslova “ohmatať” v prostredí, do ktorého včely patria, teda v prírode a zároveň mať možnosť využívať všetky ich produkty. Dokonca sa aj v istej miere priamo podieľať na chode včelnice. 

Zapojenie verejnosti do projektu si včelári predstavujú tak, že by sa objekt včelnice po výzve vysádzal spoločnými silami lipami. Zhruba 40 až 50 rodín by tu mohlo vysadiť svoju lipu, označiť ju tabuľkou a následne sledovať správcu včelnice, ako sa o lipku stará, prípadne mu v starostlivosti pomôcť. Ďalšia participácia by spočívala v navrhnutí loga včelnice verejnosťou. Napríklad školákmi, a to za medovú odmenu. Do samotného budovania by sa verejnosť zainteresovala aj takzvaným Myjavským medovým dlhopisom. To znamená, že po zakúpení úľa a jeho vyzdobení by mal občan, ktorý prispel na jeho kúpu čiastkou asi 100,- €, právo na 5 kg medu zo včelnice počas piatich rokov počínajúc rokom 2023, a to bez ohľadu na aktuálnu cenu medu v danom roku.

vizualizácia: O. Kubica, Oddelenie výstavby a živ. prostredia mesta Myjava

Významnou pomocou bude i nadviazanie spolupráce s okolitými poľnohospodárskymi subjektami na zabezpečení kvalitnej pastvy pre včely, ako i akákoľvek vhodná materiálna, finančná alebo pracovná podpora širokej verejnosti, aby sme včelnicu čo najrýchlejšie dobudovali a užívali. Orientačný harmonogram realizácie projektu je nasledovný:

Rok 2021

  • Oplotenie pozemku – začína sa už realizovať
  • Výsadba aleje lipy malolistej pre náučný chodník.
  • Zakúpenie základného vybavenia včelnice.
  • Avizované zapojenie verejnosti do projektu.

Rok 2022

  • Odchov prvých 20 včelstiev a príprava na produkciu v roku 2023.
  • Výsadba okolia včelomilným drobným ovocím pre verejnú spotrebu.
  • Vybudovanie základných skladov a zabezpečenie energií pre chod včelnice.
  • Organizovanie poznávacích a spoločných pracovných akcií na ďalšie rozširovanie činností včelnice.

“Konkretizovať plán na ďalšie roky by v tejto chvíli nebolo korektné, keďže v tomto období je nutné realizáciu projektu začať a vtiahnuť doň čo najviac priaznivcov včiel z radov verejnosti. Dobudovanie včelnice do konečného stavu s asi 80 včelstvami, s hospodárskymi budovami, budovami pre apiterapiu, náučným chodníkom, reprezentačnou budovou pre verejnosť, chovom matiek pre včelárov a základňou pre ZO Myjava odhadujú včelári o zhruba 5 až 7 rokov. Priestor včelnice bude mať od začiatku svojho stáleho správcu – včelára a majetkovo sa v princípe bude postupovať podľa zásady, že nehnuteľnosti sú v majetku mesta, hnuteľný majetok zasa patrí ZO SZV Myjava. Produkcia včelích produktov (med, peľ, propolis, vosk a ďalšie) v najvyššej kvalite bude v podobe “predaja z dvora” slúžiť verejnosti, školám, záujemcom z okolia. Dúfame a veríme, že sa nám spoločnými silami podarí tento skvelý a zmysluplný zámer dotiahnuť do konca a samotná existencia a prevádzka mestskej včelnice v myjavskej mestskej časti Turá Lúka bude vzorovým príkladom spolupráce včelárov, mesta a jeho občanov, ktorá je prospešná tak pre prírodu, pre včely, ako aj pre ľudí,” doplnil hovorca Hrin.

zdroj informácií: J. Juráš, tajomník ZO SZV Myjava, kontakt: jjuras767@gmail.com


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár