Viete, že do Vojenského obvodu Záhorie je zákaz vstupu?

VO Záhorie / Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Zákaz vstupu do Vojenského obvodu Záhorie súvisí s núdzovým stavom vyhláseným na území Slovenska.

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 z 24. novembra 2021, vyhlásila od 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav.

Vyhlásením núdzového stavu vstupujú do platnosti ustanovenia zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch…, ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu.

 Na základe vyššie uvedeného je na území Vojenského obvodu Záhorie vyhlásený a platí DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU.

 Dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Záhorie (.pdf – 107kB )

Zdroj: www.malacky.sk


Pridaj komentár