Vo Veľkých Levároch začali so zatepľovaním základnej školy


V novembri 2022 obci Veľké Leváre v okrese Malacky “odklepli” dotáciu z Environmentálneho fondu na realizáciu druhej etapy zateplenia základnej školy.

Medzičasom zrealizovali verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a čakali na výsledok kontroly. „V júni sme obdržali pozitívnu záverečnú správu, takže sme na začiatku letných prázdnin mohli začať s realizáciou,“ dopĺňa Obec Veľké Leváre.

V zmysle projektu by mali byť po ukončení stavebných prác zateplené všetky fasády prvého a druhého stupňa základnej školy. V rámci projektu tiež vymenia všetky pôvodné okná a dvere, ktoré ešte neboli vymenené. Projekt prinesie škole úsporu energií, vyšší tepelný komfort, pomôže odstrániť problémy so zatekaním a tiež spríjemní pohľad na ošarpanú budovy školy.

„Po rekonštrukcii materskej školy, vybudovaní ihriska pre škôlkarov, prvej etape zateplenia, modernizácii odborných učební, výstavbe multifunkčného ihriska a atletickej dráhy a výsadbe zelene ide o ďalší projekt modernizujúci školskú infraštruktúru na území obce,“ uzatvára samospráva.

Zdroj: Obec Veľké Leváre


Pridaj komentár