Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Vyhlásenie prezidentky k obrannej dohode Slovenska s USA


Vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri podpise Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
 
Plnú moc na podpis dohody udeľuje prezidentka Slovenskej republiky s nasledovným interpretačným vyhlásením: NaZahori.sk o tom informoval Jozef Matej
, riaditeľ Odboru komunikácie Kancelárie prezidentky SR.

Celé znenie vyhlásenia prezidentky SR

Uzavretím tejto dohody sa vytvorí právny rámec obrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, a zároveň sa posilnení bezpečnosť a obrana štátu, ako aj efektívne plnenie spojeneckých záväzkov a posilňovanie bezpečnostných záruk. Týmto interpretačným vyhlásením sa nemenia ustanovenia dohody, nemenia a nevylučujú sa ich právne účinky, jeho účelom je vyjasniť rozsah záväzkov podľa tejto dohody a jej niektorých ustanovení.

Dohoda je výrazom suverenity Slovenskej republiky, bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie, a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jej obyvateľov.

Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky, ani  rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických a ich príslušníkov na území Slovenskej republiky. Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky sa riadi výlučne Ústavou Slovenskej republiky, a tak ako doposiaľ, podlieha rozhodnutiu Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky.

Táto dohoda neumožňuje na území Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní, biologických alebo chemických zbraní, vzhľadom na to, že by to bolo v rozpore s  medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických podľa tejto dohody je možné v ktoromkoľvek prípade odvolať a teda uplatniť jurisdikciu Slovenskej republiky. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických touto dohodou neznamená beztrestnosť páchateľov a obetiam trestných činov musí byť poskytnuté plné odškodnenie.

Všetky aktivity vykonávané na základe tejto dohody sa budú vykladať a vykonávať spôsobom, ktorý plne rešpektuje suverenitu Slovenskej republiky, jej právne predpisy a jej medzinárodné záväzky.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár