Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Významný míľnik pre najstaršiu kultúrnu inštitúciu v Holíči

Mestská knižnica v Holíči si pripomenula 100 rokov od založenia. Zdroj: Mesto Holíč

Mestská knižnica v Holíči, považovaná za najstaršiu kultúrnu inštitúciu v meste, si koncom novembra pripomenula svoje významné jubileum – 100 rokov od založenia. Toto výročie bolo oslávené slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastnili významné osobnosti mesta a predstavitelia kultúrneho a vzdelávacieho života.

Spomienky a uctenie si tradícií

V srdci osláv stáli pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali bývalé knihovníčky, ktoré sa počas rokov podieľali na tvorbe a uchovávaní kultúrneho ducha knižnice. Ich prítomnosť bola nielen poctou minulosti, ale aj pripomenutím neoceniteľnej práce, ktorú vykonali pre komunitu.

Poetická óda na knižnicu

Program osláv bol obohatený o jedinečný kultúrny zážitok, keď zaznela báseň Myriam Hupkovej, napísaná špeciálne pre túto príležitosť. Tento literárny príspevok dodal podujatiu osobitý rozmer a zdôraznil význam knižnice ako miesta inšpirácie a kreativity.

Mestská knižnica v Holíči si pripomenula 100 rokov od založenia. Zdroj: Mesto Holíč
Mestská knižnica v Holíči si pripomenula 100 rokov od založenia. Zdroj: Mesto Holíč

Cesta časom: Vývoj písomníctva a knižníc

Peter Brezina predstavil výstavu, ktorá bola venovaná 100-ročnému jubileu. Jeho prezentácia poskytla návštevníkom fascinujúci pohľad na históriu písomníctva, vývoj kníh a knižníc na celom svete. Prednáška bola nielen poučná, ale aj vizuálne pútavá, a poskytla návštevníkom hlbší pohľad do toho, ako sa knižnica v Holíči stala dôležitou súčasťou tohto bohatého prúdu histórie.

Vedenie mesta vzdalo hold inštitúcii

Podujatie si uctili svojou prítomnosťou aj primátor Zdenko Čambal a jeho zástupkyňa Lenka Látalová, ktorí sa prihovorili k prítomným a zdôraznili význam knižnice pre komunitný život. Ich slová odzrkadľovali hrdosť a uznanie pre inštitúciu, ktorá slúži ako zdroj vzdelávania a obohacovania pre všetky generácie.

Mestská knižnica v Holíči si pripomenula 100 rokov od založenia. Zdroj: Mesto Holíč
Mestská knižnica v Holíči si pripomenula 100 rokov od založenia. Zdroj: Mesto Holíč

Hudobné oslavy

Hudobný program, ktorý sprevádzal celé podujatie, bol pod vedením J. Kuruca z Centra voľného času Holíč. Jeho vystúpenie pridalo na atmosfére osláv a zdôraznilo radostný charakter tejto významnej udalosti.

Mestská knižnica v Holíči pokračuje v tradícii šírenia vedomostí a kultúry aj po sto rokoch svojej existencie, a oslavy jej 100. výročia pripomenuli všetkým jej nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár