Záhorská galéria: Oživené majstrovské diela Júliusa Koreszku

Záhorská galéria: Oživené majstrovské diela Júliusa Koreszku. Zdroj: Záhorská galéria

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici oznamuje otvorenie významnej výstavy, ktorá predstavuje zreštaurované obrazy významného slovenského umelca Júliusa Koreszku.

Výstava sa otvorí 24. novembra 2023 a návštevníci ju môžu obdivovať až do 21. januára 2024. Kurátorom výstavy je Roman Popelár a koncipovaná je ako pocta Koreszkovmu významnému prínosu k slovenskému výtvarnému umeniu.

Reštaurovanie umeleckého dedičstva

Po troch desaťročiach od skončenia stálej výstavy “Galéria J. Koreszku”, ktorej kurátorkou bola Božena Juríčková zo Záhorskej galérie v Senici, boli diela vrátené zo Záhorského múzea v Skalici a podrobené dôkladnému reštauračnému procesu.

Reštaurovanie bolo rozdelené do troch fáz podľa pokynov Fondu na podporu umenia a zahrnulo činnosti ako povrchové očistenie, opravy rámov a tmelenie prasklín. Návštevníci teraz majú jedinečnú príležitosť obdivovať výsledky prvej etapy reštaurátorských prác, ktoré odhalia rôzne žánrové motívy, predovšetkým krajinomaľbu a zátišia.

Výročie umelca

Výstava prichádza v čase, keď si pripomíname 65. výročie od úmrtia Júliusa Koreszku. Tento rok je pre Záhorskú galériu rokom jubilantov, a Koreszka je po Jánovi Mudrochovi ďalším umelcom, ktorého pamiatku si uctievame.

Životopisný profil: Július Koreszka

Maliar Július Koreszka sa narodil v roku 1895 v Dojči a po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v Bratislave a Skalici, začal v roku 1914 študovať na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Jeho štúdium však prerušila 1. svetová vojna. Po vojne pokračoval v štúdiách v Prahe u profesora Maximiliána Pirnera. Po smrti svojej prvej manželky sa presťahoval do Skalice, kde strávil zvyšok svojho života.

Umenie, ktoré odráža región

Maliarske dielo Júliusa Koreszku je významnou súčasťou slovenského dejepisu umenia prvej polovice 20. storočia. Jeho práce sú charakteristické silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou koloristikou, pričom krajinomaľba a zátišie tvoria hlavnú časť jeho umeleckého odkazu. Koreszkova práca je hlboko zakorenená v skalickom regióne a jeho diela odzrkadľujú túto krajinu v jej autentickej poetickej podobe.

Výstava v Záhorskej galérii ponúka jedinečnú príležitosť vnímať a oceniť reštaurované diela tohto významného slovenského umelca. Je to pozvanie do sveta, kde sa stretáva história, umenie a kultúra, a kde je možné znovuobjaviť regionálny poklad prostredníctvom obnovených majstrovských diel Júliusa Koreszku.

Záhorská galéria: Oživené majstrovské diela Júliusa Koreszku. Zdroj: Záhorská galéria
Záhorská galéria: Oživené majstrovské diela Júliusa Koreszku. Zdroj: Záhorská galéria

Pridaj komentár