Zber vianočných stromčekov v Malackách


Harmonogram zberu vianočných stromčekov v Malackách spoločnosťou TEKOS. Informuje o tom mesto Malacky.

Harmonogram zberu

Zo sídliskových stojísk: 

  • V pondelok 10. januára 2022 a v pondelok 24. januára 2022

Od rodinných domov:  

  • I. a III. obvod v pondelok 17. januára 2022 a v utorok 25. januára 2022
  • II. a IV. obvod v utorok 18. januára 2022 a v stredu 26. januára 2022

Stromčeky sa budú zbierať už od 06:00 hodiny, preto je potrebné dať ich na stojisko alebo pred dom v dostatočnom predstihu. Stromčeky je takisto možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch na Partizánskej a Hlbokej ulici.. Umiestňovanie stromčekov na stojiská mimo uvedených termínov je vytváraním čiernych skládok.

Ulice I. obvodu: 

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

Ulice II. obvodu: 

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

Ulice III. obvodu: 

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

Ulice IV. obvodu: 

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka. 

zdroj: Mesto Malacky www.malacky.sk


Pridaj komentár