Žiaci zo Skalice získali 3. miesto v celoštátnej jazykovej súťaži


Žiaci zo ZŠ Mallého v Skalici získali cenné 3. miesto v celoslovenskej súťaži Jazykový WocaBee šampionát. Tretí ročník súťaže prebiehal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiaci zo Skalice uspeli v konkurencii 29.462 žiakov z 1850 tried z celej Slovenskej republiky. Počas celého trvania šampionátu sa naučili 465 nových anglických slovíčok.

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát sa na našich základných a stredných školách uskutočnila v termíne 20.10. – 15.12.2021. Súťaž prebiehala výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok a kritériom hodnotenia v jednotlivých kolách súťaže bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. O tej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. Víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. V šampionáte tak trieda súťaží ako tím a v jazykoch sa zlepšujú všetci žiaci.

Do tretieho ročníka Jazykového WocaBee šampionátu sa na celom Slovensku zapojilo spolu 29 462 žiakov z 1850 tried základných a stredných škôl. Po víťazstve v okresnom a krajskom kole sa žiaci zo ZŠ Mallého v Skalici pod vedením svojho pána učiteľa anglického jazyka Jozefa Kollára umiestnili v celoslovenskom kole súťaže na 3. mieste. Vďaka svojej motivácii sa žiaci počas celého trvania šampionátu naučili 465 nových slovíčok z anglického jazyka. Každý zo žiakov získal v celoslovenskom kole priemerne denne 5948 WocaPoints. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 WocaPoints.

Učiteľ J. Kollár hodnotí výkon a motiváciu svojich žiakov v súťaži nasledovne: „Žiaci ma svojím výkonom veľmi prekvapili a zároveň potešili. Išli do samého konca, snažil som sa ich motivovať, ale niektorí to vôbec nepotrebovali. Išli si za svojím. Som na nich veľmi hrdý. Chceli sa dostať do finále, keďže v roku 2019 žiaci našej školy šampionát vyhrali. Jeden žiak dokonca reagoval tak, že len čo sa naučí ruskú abecedu, bude súťažiť aj v ruštine. Tešíme sa na budúci Jazykový WocaBee šampionát v roku 2022.“

Organizátor súťaže a autor aplikace WocaBee Ing. Michal Ošvát hodnotí tretí ročník súťaže nasledovne: „Žiakom, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach Jazykového WocaBee šampionátu srdečne blahoželáme, podali skutočne skvelý výkon. Vo WocaBee však máme dobrý pocit nielen z víťazstva najlepších, ale najmä z toho, že vďaka šampionátu sme motivovali tisícky detí k učeniu cudzieho jazyka moderným spôsobom. Veríme, že ich to posunie ďalej v znalosti jazykov, ktoré sú pre ich budúcnosť také dôležité.“


Pridaj komentár