Aktuálne polícia: Zvýšené kontroly na hraniciach


Obmedzenie pohybu, ktoré aktuálne platí u nás, sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Polícia Slovenskej republiky začala vykonávať zvýšené kontroly na vonkajších hraniciach. Informuje o tom Polícia SR.

Kontrola dodržiavania obmedzenia slobody

Pri hraničnej kontrole na vstupe na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu policajti pri každej osobe preveria aj dodržiavanie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Pokuta za nedodržanie obmedzení do 1000 eur

Pokiaľ osoba (účel jej cesty) nepatrí do niektorej z kategórií, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje, porušuje zákaz vychádzania. Ak je preukázané porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, príslušník Policajného zboru môže osobe uložiť pokutu na mieste v blokovom konaní do 1 000 eur.

Dočasné obmedzenie ciest do EÚ

„Zároveň pripomíname, že nezávisle na obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa na vonkajších hraniciach uplatňuje Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné a o možnom zrušení tohto obmedzenia v platnom znení a na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia sa vzťahujú taktiež povinnosti uložené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru,“ Polícia Slovenskej republiky.

Aktuálne informácie k vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie sú zverejnené na stránke: https://www.minv.sk/….

Nazahori.sk
Ilustračné foto hranica Vrbovce Šance – Česká republika zdroj: NaZahori.sk

Platí núdzový stav

Uznesením vlády SR č. 695 zo 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je s účinnosťou od 25. novembra 2021 obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. marca 2021 do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa so striktne stanovenými výnimkami.


Pridaj komentár