BSK: Nový bus dopravca so zmeneným grafikonom na Záhorí


Od 15.11.2021 bude v oblasti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) služby cestujúcim poskytovať nový autobusový dopravca ARRIVA. S tým prichádza zmena grafikonu prímestskej dopravy aj na Záhorí.

Nadnárodná spoločnosť ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov verejnej osobnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Na Slovensku pôsobí v Košickom, Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, od novembra bude pôsobiť aj v Bratislavskom kraji. 

Ročne najazdia vodiči spoločnosti ARRIVA len na Slovensku približne 72 miliónov kilometrov, vozový park tvorí viac ako 1 400 autobusov a spoločnosť zamestnáva viac ako 2 300 zamestnancov. 

O výsledkoch rokovaní a najdôležitejších zmenách informuje Obec Marianka.

Bude zavedený nový spoj, linka č. 299 

Tento nočný spoj bude premávať v noci z piatku na sobotu, v noci zo soboty na nedeľu a v noci pred voľným dňom. Spoj bude premávať z Autobusovej stanice, cez Hodžovo námestie a do Marianky bude prichádzať o 0,59 h. 

Z dôvodu meškania spojov kvôli dopravným zápcham, nehodám, obmedzeniam na území Bratislavy a potrebou udržania 30 min. intervalu medzi spojmi v dopravnej špičke, nedostatočného využívania spoju č. 215 od Patrónky po Autobusovú stanicu, z ekologického hľadiska a nastávajúceho trendu do budúcnosti, že spoje prímestskej dopravy budú ukončované na okraji mesta, všetky spoje linky č. 215 budú v smere z Marianky končiť na zastávke Patrónka a v smere do Marianky budú všetky spoje linky č. 215 začínať na Patrónke. 

Cestujúci nepocítia, okrem prestupu na Patrónke, vzhľadom na rovnakú trasu, rovnaké BUS-pruhy a rovnakú preferenciu žiadny časový sklz. Spoje MHD z Patrónky premávajú v dopravnej špičke v 5-6 min. intervaloch, v sedle v 10 min. intervaloch. 

Už zakúpené predplatné cestovné lístky zostávajú naďalej v platnosti, cestovné lístky zakúpené v spojoch prímestskej dopravy platia aj pre spoje MHD.

Spoje zachádzajúce do Stupavy, okrem „ školského autobusu“ budú vzhľadom na extrémne nízke využívanie zrušené.

Výhľadovo (12/2022, optimisticky 03/2022) sa plánuje zaviesť spoj č. 216 (mikrobus), ktorý bude premávať na trase medzi Stupavou, Záhorskou Bystricou a Mariankou.

Vozový park nového dopravcu Arriva bude k 15.11.2021 z polovice vybavený úplne novými autobusmi a k marcu – aprílu budúceho roku budú aj zvyšné autobusy nahradené novými vozidlami. 

V smere do Bratislavy (na území mesta) bude možné s predplatnými cestovými lístkami nastupovať do autobusov aj zadnými dverami. 

Všetky zastávky na území obce Marianka budú na znamenie, pričom vozidlá budú vybavené dostatočným množstvom tlačidiel na upozornenie vodiča. 

K 12.12.2021 sa menia názvy 2 zastávok v obci a to zastávka Nad Bednárovým zmení svoj názov na Agátovú a zastávka s názvom Cesta do Stupavy sa premenuje na Stupavskú.

List nového dopravcu v BSK samosprávam tu:  https://www.marianka.sk/files/obcan/aktuality/nova-web-stranka-22/arriva-list-predstavitelom-samosprav_bsk.pdf

zdroj: Obec Marianka 


Pridaj komentár