BSK: Schválené projektové zámery Malaciek, Rohožníka a Zohora


Hlavnou témou v poradí už 10. zasadnutia Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027 bolo prerokovanie a schválenie projektových zámerov, ktorých nositeľom je samospráva. Schválených bolo spolu 21 projektov v hodnote viac ako 22 miliónov eur. Z toho tri v okrese Malacky. NaZahori.sk o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Zamerané sú najmä na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a tiež na implementáciu zelených a modrých opatrení ako reakcie na zmenu klímy. Pre schválenie projektových zámerov je potrebné dosiahnuť dohodu na úrovni zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, socio-ekonomických partnerov a štátu.

Zámery schválené bez pripomienok

„Projektové zámery boli schválené v podstate jednohlasne a bez pripomienok. Vnímam to ako dobrú vizitku práce župného tímu, ktorého úlohou je pomôcť mestám a obciam s prípravou kvalitných projektov a naším spoločným cieľom je dostať európske prostriedky do regiónu na realizáciu zmysluplných projektov. Teší ma, že kvalitnú spoluprácu so župou v celom procese na dnešnom zasadnutí ocenili aj územní partneri,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

„Program Slovensko sa naplno rozbehol a onedlho ho čaká aj prvé prehodnotenie. Vďaka tejto kontinuálnej spolupráci a komunikácii s mestami a obcami vieme presne zadefinovať, v ktorých oblastiach a témach sú požiadavky územia najväčšie. Našou úlohou teraz bude prostredníctvom revízie Programu Slovensko zabezpečiť presun eurofondov do tých opatrení, v ktorých z územia evidujeme najväčší dopyt a pripravenosť projektov,“ vysvetlil riaditeľ odboru implementácie operačných programov Peter Furik.

Samotná revízia je však komplikovaný proces, ktorý bude na úrovni Riadiaceho orgánu a následne Európskej komisie trvať niekoľko mesiacov. V Rade partnerstva by však chceli schváliť aj zásobník projektov, ktoré hneď po doplnení zdrojov môžu ísť do realizačnej fázy.

zdroj: BSK

Schválené projektové zámery

Schválené Projektové zámery v rámci opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a opatrenia 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

 1. Projektový zámer „Zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy MŠ a ZŠ Orešie v Pezinku“ žiadateľa mesto Pezinok
 2. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 3. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 4. Projektový zámer „Obnova Športovej haly Draždiak“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Petržalka
 5. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Miestneho úradu v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 6. Projektový zámer „Energetická obnova Spoločenského domu Bulharská“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 7. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vajanského“ žiadateľa mesto Pezinok
 8. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej telocvične Hamuliakovo“ žiadateľa obec Hamuliakovo
 9. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy kultúrneho domu“ žiadateľa obec Zohor
 10. Projektový zámer „REVITALIZÁCIA CENTRA S OHĽADOM NA ZMENU KLÍMY“ žiadateľa obec Kostolná pri Dunaji
 11. Projektový zámer „Energetická obnova objektu Základnej školy v obci Doľany“ žiadateľa obec Doľany
 12. Projektový zámer „Obnova a energetické zhodnotenie budovy domu smútku“ žiadateľa obec Kostolná pri Dunaji
 13. Projektový zámer „Energetická obnova budovy Obecného úradu“ žiadateľa obec Boldog
 14. Projektový zámer „Energetická obnova mestského úradu, krídlo “B”“ žiadateľa mesto Svätý Jur

Schválené projektové zámery v rámci opatrenia 2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

 1. Projektový zámer „Komplexná rekonštrukcia trhoviska na Herlianskej ulici a revitalizácia okolia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 2. Projektový zámer „Revitalizácia vnútrobloku Narcisová s dôrazom na adaptáciu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 3. Projektový zámer „Park J. M. Hurbana a okolie – komplexná revitalizácia verejných priestorov“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rača
 4. Projektový zámer „Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mesto Senec
 5. Projektový zámer „Regenerácia vnútrobloku Záhorácka“ žiadateľa mesto Malacky
 6. Projektový zámer „Revitalizácia verejného priestoru – Obnova chodníka v Lipovej Aleji a Obnova spevnených plôch cintorína Modra – II. etapa“ žiadateľa mesto Modra
 7. Projektový zámer „Centrálny park v Rohožníku“ žiadateľa obec Rohožník

Pridaj komentár