Sumár informácií k voľbám do Európskeho parlamentu


Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné.

Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.

Ako budú kandidáti na poslancov volení?

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov.

Ako sa volí?

Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu. Na Slovensku existuje len jeden národný volebný obvod, čo znamená, že ľudia z celej krajiny si vyberajú z rovnakých kandidátskych listín.

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • -v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • -občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • -občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Zoznam kandidátov jednotlivých strán

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.

    1   Slovenský PATRIOT (PDF, 246 kB)

     2   MySlovensko (PDF, 244 kB)

     3   Demokrati (PDF, 246 kB)

     4   Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (PDF, 248 kB)

     5   SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (PDF, 186 kB)

     6   Spájame Občanov Slovenska – SOSK (PDF, 248 kB)

     7   Pirátska strana – Slovensko (PDF, 246 kB)

     8   SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (PDF, 242 kB)

     9   Socialisti.sk (PDF, 248 kB)

   10   Slovenská národná strana (PDF, 246 kB)

   11   REPUBLIKA (PDF, 247 kB)

   12   Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (PDF, 249 kB)

   13   SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (PDF, 246 kB)

   14   Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (PDF, 249 kB)

   15   ZDRAVÝ ROZUM (PDF, 248 kB)

   16   Komunistická strana Slovenska (PDF, 245 kB)

   17   Kresťanská únia (PDF, 248 kB)

   18   SMER – sociálna demokracia (PDF, 191 kB)

   19   Kresťanskodemokratické hnutie (PDF, 248 kB)

   20   Sloboda a Solidarita (PDF, 194 kB)

   21   Progresívne Slovensko (PDF, 248 kB)

   22   SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (PDF, 192 kB)

   23   HLAS – sociálna demokracia (PDF, 246 kB)

   24   Volt Slovensko (PDF, 247 kB)

zdroj: Európsky parlament


Pridaj komentár