BSK: Zhotoviteľ projektovej dokumentácie obnovy Kaštieľskeho parku v Stupave je už známy


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku Vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru pre realizáciu komplexnej obnovy NKP Kaštieľskeho parku v Stupave.

Informácia o výsledku obstarávania bola zverejnená v oznámení na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky verejného obstarávania BSK sú projekčné práce v rozsahu vypracovania geodetického zamerania parku, dendrologického prieskumu, grafického konceptu parku, koncepčnej štúdie, projektu náhradnej výsadby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a autorského dozoru pre realizáciu komplexnej obnovy NKP Kaštieľskeho parku v Stupave.

Boli dve ponuky na verejné obstarávanie

BSK zmluvu s víťaznou firmou zo Svätoplukova uzatvoril 26.11.2021.

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky bola vyčíslená na: 66.000 eur bez DPH. Celková hodnota zákazky bola vysúťažená v sume 63.500 eur bez DPH.

Zdroj:  www.uvo.gov.sk


Pridaj komentár