Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Cena TTSK pre senickú Cantilenu aj vodičov autobusov na Záhorí


Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rozhodli o laureátoch Ceny TTSK 2020.

Krajskí poslanci sa po letných prázdninách zišli v stredu 8. septembra 2021 a rozhodli napríklad o udelení Ceny TTSK za uplynulý rok spolu 33 osobnostiam a kolektívom v siedmich kategóriách.

Hosťami zasadnutia boli riaditelia krajských riaditeľstiev policajného a hasičského a záchranného zboru, ktorí informovali o bezpečnostnej situácii v kraji.

Pápež zavíta do Šaštína 

„Pápež František zavíta do Šaštína už na budúci týždeň. Z informácií, ktoré sme si dnes vypočuli, ako aj z intenzívnej komunikácie s Konferenciou biskupov Slovenska či mestom, vyplýva, že by malo byť všetko dobre pripravené. Župa prispela vybudovaním zjazdov na záchytné parkoviská. Momentálne pripravujeme autobusové spoje, aby sa záujemcovia o slávenie svätej omše dostali na mimoriadne vlaky. Podrobnosti oznámime už čoskoro,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Ceny TTSK 2020

Cenu TTSK, najvyššie verejné ocenenie kraja, získal napríklad učiteľ občianskej náuky na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch Peter Rusnák, alebo pred 50 rokmi založený senický Spevácky zbor Cantilena. V súvislosti s mimoriadnym prínosom k zvládaniu pandémie ochorenia Covid-19 dostanú cenu aj kolektívy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante a vodičov, ktorí zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu v regióne Záhorie.

„Nominácie na udelenie Ceny TTSK opäť potvrdili, že Trnavský kraj je bohatý na spoločensky významné a inšpiratívne osobnosti.Už teraz sa teším, ako laureátom slávnostne odovzdáme ceny koncom septembra v Divadle Jána Palárika v Trnave. Dnes sme schválili aj niekoľko majetkovo-právnych vysporiadaní pozemkov s fyzickými osobami, obcami a mestami. Bezodplatne získame pozemky, na ktorých postavíme úsek cyklotrasy napájajúcej Trnavu na Vážsku cyklomagistrálu,“ avizoval župan Viskupič.

Zámenou s mestom Trnava župa získa pozemky pod stavbami a areálom Strednej priemyselnej školy technickej Trnava, kde vznikne zariadenie na poskytovanie zdravotnej a zdravotno-sociálnej starostlivosti. Kraj kúpi pozemok susediaci s areálom Domova sociálnych služieb v Pastuchove, v ktorom dôjde k rozšíreniu kapacít. Bezodplatným prevodom od Slovenského pozemkového fondu zas župa získa pozemky pod budúcou cyklotrasou medzi fabrikou Stellantis a obcou Zavar.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj informáciu o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, ktoré realizuje trnavská župa. Od polovice februára bolo podaných viac ako 285-tisíc dávok vakcín, z čoho vyše 17-tísic vakcín podali výjazdové očkovacie jednotky. Aktuálne sa župa nachádza v útlmovej fáze veľkokapacitných očkovacích centier, z ktorých funguje to v Piešťanoch, a súčasne TTSK spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR na rozšírení možnosti očkovania do ambulancií.

Župa vyhlásila tretie kolo verejnej obchodnej súťaže na prenájom areálu bývalého Školského hospodárstva v Trnave. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. novembra 2021.

Medzi ďalšími majetkovými vecami poslanci odsúhlasili zánik SMS TTSK, s.r.o., zlúčením s Trnavskou cestou spoločnosťou, s.r.o., k 31. decembru 2021, nakoľko v toku času stratila zmysel svojej existencie.

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár