Skalica: Poslankyňa Ozábalová predložila etický kódex a prvá ho porušila


LIVE MsZ 8.9.2021: Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici predložila poslankyňa Anna Ozábalová etický kódex, ktorý poslanci nakoniec schválili a sama ho ako prvá aj porušila.

V článku 3 bod 4 kódexu sa píše: Ak majú primátor a poslanci samosprávy mesta priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oznámi túto skutočnosť mestskému zastupiteľstvu, ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať a následne sa zdrží diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Primátor a poslanci samosprávy mesta sa zaväzujú spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

Hneď ďalším bodom bol Návrh na voľbu predsedu Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici. V návrhu, ktorý predkladala primátorka Anna Mierna, bola navrhnutá Anna Ozábalová. Poslankyňa Janka Slobodová Rekošová podala poslanecký návrh, aby sa predsedom stal poslanec Rudolf Šantavý. 

Poslankyňa Ozábalová hlasovala proti zvoleniu Šantavého, naopak za seba ako predsedníčku zahlasovala. 

O tom či to je porušenie jej vlastného etického kódexu si spravte sami.

 


Pridaj komentár