Daňová kontrola zameraná na Spartak Myjava pochybenia nezistila


V uplynulých dňoch sa uskutočnila kontrola Daňového úradu Trenčín zameraná na spoločnosť Spartak Myjava, a. s., ktorá je spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta. 

Informuje o tom dnes mesto na svojej web stránke www.myjava.sk

Kontrolóri sa v rámci nej zaoberali preverovaním obstarania športových potrieb v rokoch 2019 a 2020 a ich následného využitia v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Správca dane z predložených dokladov zistil, že mesto Myjava poskytuje spoločnosti Spartak Myjava dotácie na podporu telesnej kultúry a športu obyvateľov mesta a na podporu futbalových klubov mesta.

“Poskytnuté dotácie spoločnosť využíva na nákup športových potrieb, nápojov, stravy, či zabezpečenie ubytovania… Daňový úrad vo svojej správe z kontroly z 10. augusta 2021 konštatuje, že tieto dotácie spoločnosť účtuje do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy a tie sú súčasťou základu dane z príjmov právnickej osoby za roky 2019 a 2020. A ďalej uvádza, že výdavky na športové potreby a potreby športovcov boli vynaložené v súlade s podmienkami poskytnutých dotácií a v súlade s uzatvorenými zmluvami. Na základe zistených skutočností a predložených dokladov správca dane nezistil porušenie zákona o dani z príjmov v súvislosti s nákupom a využívaním športových potrieb u daňového subjektu,” spresňuje hovorca mesta Marek Hrin.

Na meste prebieha ďalšia kontrola

Ako ďalej informuje samospráva mesta: ” V súčasnosti je na mestskom úrade (MsÚ) vykonávaná aj ďalšia kontrola zameraná na spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, a to zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý kontroluje ich činnosť za roky 2017 až 2020. O jej výsledkoch vás budeme po jej skončení takisto informovať.”


Pridaj komentár