Europe Direct Senica pokračuje ďalších 5 rokov


Senické centrum Europe Direct je súčasťou nejednej akcie, aktívne spolupracuje s materskými, základnými i strednými školami, verejnosť centrum pozná aj vďaka fotosúťaži na aktuálne spoločenské témy či prostredníctvom organizovania rôznych dobrovoľníckych aktivít. 

Europe Direct Senica bude v regióne pôsobiť aj ďalších päť rokov, keďže bolo úspešné v rámci výzvy Európskej komisie. Informuje o tom Mesto Senica.

 

V stredu 29.9.2021 sa  na Mestskom úrade v Senici – v sídle kancelárie Europe Direct Senica – stretli vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko s primátorom mesta Senica Martinom Džačovským, ako aj s pracovníkmi Zastúpenia EK na Slovensku, Kancelárie Európskeho parlamentu a manažérmi centra ED Senica na slávnostnom znovuotvorení kancelárie a senické ED-čko tak môže pokračovať v nastolenej práci až do roku 2025. 

Europe Direct Senica funguje od roku 2005. Za túto dobu sa vypracovalo na jedno z najúspešnejších a funkčných centier na Slovensku. Činnosť takéhoto infocentra dlhé roky na jednom mieste nie je samozrejmosťou. Európska komisia vyhlasuje každých päť rokov výzvu na prevádzkovanie informačných centier po celej Európe. Celkovo ich funguje v rámci EÚ viac ako 420, na Slovensku máme 12 takýchto centier, no v Trnavskom kraji je Europe Direct Senica jediným zástupcom. 

„Pracovníci Europe Direct Senica sa do výzvy prihlásili s projektom, v ktorom predstavili veľmi dobrý program pre budúcnosť, aj preto sa dostali do tuctu najlepších návrhov na Slovensku. Som veľmi rád, že v Senici môžeme hovoriť o znovuotvorení a nielen o otvorení kancelárie. Ich práca je nielen potrebná, ale je aj vidieť. Poďakovanie patrí ľuďom, ktorí prácu fyzicky vykonávajú, ale myslím si, že by to nebolo možné bez podpory vedenia mesta, ktoré centrum podporuje prostredníctvom spolufinancovania, poskytnutím priestorov a mnoho ďalších vecí, na ktorých funkčnosť európskeho centra stojí. Som rád, že senické ED-čko nie je len o tom, že si niekto príde zobrať brožúrku, ale je o vytváraní vzťahu miestnych ľudí k Európskej únii, čo by bez práce ED-čiek ako je toto senické, nebolo možné,“ povedal počas slávnostného znovuotvorenia vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. 

Spokojnosť s fungovaním Europe Direct Senica prejavil aj primátor mesta Martin Džačovský: „Som naozaj pyšný na to, že senické centrum Europe Direct naozaj žije rozmanitými aktivitami a podujatiami a potom spolufinancovanie tohto centra, na ktorom sa ako samospráva podieľame, považujem za zmysluplné a efektívne. Počas predchádzajúceho obdobia sa podarilo centru zorganizovať množstvo podujatí a čo si veľmi považujem, nášmu édečku sa veľmi úspešne do nich darí zapájať predovšetkým dobrovoľníkov, ale aj iné spolupracujúce miestne komunity a združenia, a buď priamo alebo popri podujatiach z rôznym zameraním tlmočiť a približovať agendu Európskej únie, ktorá je častokrát pre bežného občana vzdialená až abstraktná.“

Primátor vo svojom príhovore poďakoval aj všetkým bývalým, ale tiež súčasným spolupracovníkom, ktorí sa podieľali a podieľajú na úspešnom fungovaní Europe Direct Senica a do nasledujúcich päť rokov Europe Directu zaželal veľa elánu, dobrých nápadov a zmysluplných projektov, ktoré budú mať potenciál osloviť čo najširšie vrstvy ľudí.

Hostia si potom prezreli pýchu mesta – budovu bývalej Sokolovne, kde dnes sídli Múzeum Senica, ktorej rekonštrukcia mohla prebehnúť aj vďaka financiám z Európskej únie. 

zdroj: Mesto Senica

Múzeum Senica

 
Mesto Senica zrekonštruovalo budovu bývalého Letohrádku, ktorý väčšina Seničanov pozná pod názvom Sokolovňa, aby s novým šatom dostal nový názov Múzeum Senica.

 

Mesto Senica

{Facebook}https://www.facebook.com/senica.sk/videos/450227043039799{/Facebook}


Pridaj komentár