Harmonogram zberu objemového odpadu v Malackách


Jesenný zber veľkoobjemového odpadu sa v Malackách uskutoční v októbri a to postupne v celom meste.

Informuje o tom web stránka mesta Malacky.

Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia dať odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu sa vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia. 

  • I. obvod – sobota 9. októbra
  • II. obvod – sobota 16. októbra 
  • III. obvod – sobota 23. októbra 
  • IV. obvod – sobota 30. októbra  

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak nebude možné z akéhokoľvek dôvodu pristaviť ich na určených miestach, nájdete ich na najbližšom možnom mieste. 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia výlučne obyvateľom Malaciek (fyzickým osobám) na ich objemný odpad z domácností. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). 

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu. 

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.  

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.  

Pristavené veľkokapacitné kontajnery  

I. obvod, 9. október 

• Pezinská (pred kasárňami)

• Dielenská (pri odbočke na bazár)

• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)

• Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)

• Hviezdoslavova (pri Agre)

• Hviezdoslavova (pri Mototechne) 

• Družstevná (pri mlyne) 

• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)

• Jána Kollára (pri koľajniciach)

• Vajanského (pri koľajniciach)

• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského

• Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)

• Kukučínova (pri vodároch)

• záhradkárska osada Prídavky 

• Ul. 1. mája 35

• roh Ul. 1. mája – Pribinova

• roh Ul. 1. mája – M. Rázusa  

Ulice I. obvodu: 

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod, 16. október 

• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)

• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka

• Kozia (ubytovňa Agra)

• Jána Hollého – druhá časť Martina Benku

• Cesta mládeže – Veľkomoravská 

• Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)

• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého

• križovatka Vlastenecká – Príjazdná

• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica) 

Ulice II. obvodu: 

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

III. obvod, 23. október

• Vinohrádok

• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica pri Betánii

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• Kalista Orgoňa – parkovisko

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 

• križovatka Gaštanová pri Hobbi 

Ulice III. obvodu: 

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.  

IV. obvod, 30. október

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)

• križovatka Rakárenská – Táborisko

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• križovatka Tichá – Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska 

• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Hurbanova – Hlboká

• križovatka Písniky – Džbankáreň

• križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hlboká

• križovatka Hodžova – Hlboká 

Ulice IV. obvodu: 

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka. 

zdroj: TEKOS a Mesto Malacky www.malacky.sk 


Pridaj komentár